lennin (s)

Meänkieli lennin
Svenska fälld gran/träd med kvistad plats för snara
Ordklass substantiv
Platser Karunki, Jellivaara, Kompelusvaara, Killinki, Hakanen, Isovaara-Storberget
Övrigt Sidorna av granen bildar ett stängsel med snara i mitten, kraftig slana där snaran fästes? slana nedgrävd i snö för att fånga hare, trädet där fågelsnaran är fästad.
Källa Nedtecknat av: Valonen, Airila, B. Winsa: ordbok
winsa
Redigerad May 2013

Sök

Stöd sidan

Stöd meankielensanakirja.com genom att bli medlem i föreningen. Eller lämna en donation direkt till Meänkielen sanakirja.

Sidan är byggd av Johan Junkka med hjälp av Twitter Bootstrap.
© och ansvarig utgivare Birger Winsa. Kontakt: birger.winsa@meankielenforlaaki.se.
top