vasitela, vasiten, vasitelhen

Meänkieli
vasitela, vasiten, vasitelhen
Suomi
tahallaan, tarkoituksella; asiayhteydestä riippuen hyvin, huolellisesti, erityisesti, erityisen

Samanlaisia sanoja