Kannetava vässyy, mutta ei kantaja.

Meänkieli
Kannetava vässyy, mutta ei kantaja.
Svenska
Den som blir buren tröttnar, men ej bäraren.
Exempel
Kannetava vässyy, mutta ei kantaja. Den som blir buren tröttnar, men ej bäraren.
Övrigt
Vene ja soutaja / Båten och roddaren
Källa
Lars Lampinen. Nedtecknat av Lars Lampinen
Orddomän

Liknande ord