hajahleen

Meänkieli
hajahleen
Svenska
utspridd, söndertrasat
Ordklass
adverb
Övrigt
stf. hajalleen
Källa
Yliperän kielen sanakirja. Oiva Arvola. Nedtecknat av Lars Lampinen, Unbyn Boden

Liknande ord