harkka

Meänkieli
harkka
Svenska
räfsa med åtskilliga pinnar
Ordklass
substantiv
Exempel
Belägg i häftet Kukkolankoski, Hanno, Nordberg, 1979
Övrigt
vertaa harava. Används bl a som redskap för att ta bort stenar i fångstgropar i Kukkolakoski.
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Orddomän

Liknande ord