Hämheenkuusikko

Meänkieli
Hämheenkuusikko
Svenska
naturnamn
Finska
Hämheenkuusikko
Ordklass
egennamn
Platser
Tärendö församling, Kainulasjärvi byamarker
Källa
B.Winsa och älgjägare i Kainulasjärvi, 1985. Nedtecknat av B. Winsa
Orddomän

Liknande ord