sirkka

Meänkieli
sirkka
Svenska
småfisk som förekommer i älvmynning (fiskas ej)
Ordklass
substantiv
Platser
Muonio
Källa
Nedtecknat av Valonen
Orddomän

Liknande ord