Results

aarnivalkea jellivaaransuomi näkymätön mailma
Swedish
irrbloss
Finnish
virvatuli
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaara, Muonio
Other
stf. Maahan kärketyn aarteen kohdalla palava tuli - virvatuli. Vertaa aarearkku.
Source
Sanakirja, Muoniolainen mies, Lars Lampinen, Unbyn. Writen down by Birger Winsa
Edited
2021-11-14
koppero jellivaaransuomi rakenus
Swedish
liten stuga, uthus
Finnish
koppero
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaara Satter
Jiellivaara jellivaaransuomi paikannimi
Swedish
Gällivare
Finnish
Jellivaara
Part of speech
erisnimi
Places
Jellivaara, Satter med omnejd
Example
Kävin Jiellivaarassa eilen.
Other
I Satter även "Jellivaara".
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2023-11-10
Nuortikon Mari ihminen jellivaaransuomi satu näkymätön mailma noita
Swedish
Maria från Nuortikon
Finnish
Nuortikon Mari
Part of speech
erisnimi
Places
Gällivare; Nattavaara
Example
Nuortikon Mari ansågs ha tillsammans med sin piga Lotta tagit ihjäl ett stort antal människor i Nuortikon som råkade passera. Lotta lockade förbifarande till skogen, slog ihjäl dem med yxa och rånade dem. Även inköpta äldre och barn som köptes på auktion till lägsta pris avlivades efter att man fått betalt. De äldre avlivades genom att man stack en strumpsticka via armhålan till hjärtat, och la fett på ingångshålet så att det inte skulle synas. Därefter köpte man in nya seniorer och föräldralösa barn. Så talas i många byar runt Nattavaara, men med tillägget att hon aldrig tog ihjäl någon från Nattavaara. Tvärtom, en del fick ekonomiskt/materiellt stöd av henne. Tornedalens svar på Robin Hood. Detta lär ha pågått under senare delen av 1800-talet. Lotta berättade allt på sin dödsbädd. Lottas sista ord: Finns det långfil? Lotta hävdas var begravd under den första stenen utanför kyrkogårdsgrinden. Dvs utanför helig mark, vigd jord. Självmördare lades också i vissa församlingar utanför kyrkstaketet. Därför säger man vila i frid, om dem som fått vigd jord. Medan de övriga far omkring som osaliga andar och stör de levande.
Other
Vanlig kommentar i Nattavaara med omnejd: Du är säkert släkt med Nuortikon Marja! Speciellt när någon beter sig på ett störigt sätt, enligt Torbjörn Ömalm i Satter. Nuortikon-Marja, eller Maria Andersdotter Labba som var hennes riktiga namn, finns omnämnd i otaliga muntliga historier. Anledningen till att vi ännu idag kan höra om henne i historierna är dock kanske inte så smickrande för hennes egen del. Maria Andersdotter Labba föddes 1801-01-29 som dotter till skogssamen och nybyggaren i Purnu, Anders Andersson Labba och hans hustru Ingrid Jakobsdotter. Maria gifte sig 1828, då hon var 27 år gammal, med skogssamen och sedemera nybyggaren Nils Olsson Ruokok, född 1806-05-07 i Sjokksjokksbyn. Paret blev tillsammans nybyggare i Nuortikon och enligt uppgift var pörtet, som då var Nuortikons enda, stort och med väldiga golvtiljor. Det fanns tre rutade små fönster samt i ena hörnet en låg, öppen spis. I ett annat hörn stod en skåpsäng i två våningar samt en del andra möbler. Allt möblemang var gjort hemma på gården och målat i vackra färger. Tillsammans fick paret tolv barn varav nio uppnådde vuxen ålder så man kan med god grund säga att det finns många levande ättlingar till henne idag. Maria blev änka 1859 och lämnades ensam med tre döttrar och en son som sedan dog 1862, 21 år gammal. De övriga barnen var redan så pass vuxna att de lämnat hemmet. Maria hade således ensam både en gård med djur att ta hand om, samt därtill en stor renhjord. Eftersom hon saknade manlig arbetskraft så brukade hon leja arbetsfolk från bland annat Nattavaara. Det sägs att hon var väldigt frikostig med sina arbetskarlar som varken saknade mat, dryck eller brännvin. Hon ska en gång ha anlitat Olli Öhman från Nattavaara som arbetskarl och som han visste om hennes frikostighet låtsades han då vara lite sjuk. Det tog inte många sekunder innan en sup stod till bjuds som medicin. På den tiden då det ännu inte fanns åldringsvård så auktionerades dessa stackars själar ut genom en kommunal auktion. Den som begärde den minsta summan per år för att ta hand om åldringarna vann så auktionen. De fick därefter vackert följa med sin nya vårdare till sitt nya hem. Enligt den muntliga traditionen skall Marja genom åren ha ropat in otaliga gamlingar på detta sätt men de blev oftast inte långlivade i hennes händer. Historierna säger att hon tillsammans med sin piga vid namn Lotta efter en tid höll fast de gamla och därefter stack en strumpsticka genom armhålan och in till hjärtat. Eftersom summan betalades ut per år så blev det hela en ekonomisk vinst. Huruvida detta verkligen har skett finns inga som helst bevis på, och det kan naturligtvis vara så att allt bara var elakt prat. Enligt historien hade Marja trots att hon var änka det väldigt gott ställt med både en stor renhjord och nötkreatur hemma på gården. Att en ensam kvinna klarade sig bra kunde nog naturligtvis sticka ordentligt i ögonen på vissa under en tid då de flesta hade svårt att få mat på bordet och fullt med svältande barn hemma i stugan. Trots det elaka pratet om henne så säger historien att Maria var mycket gästvänlig. Hennes gård låg på vägen mot Gällivare och alla som skulle dit från Nattavaara och övriga platser omkring hade vägen förbi Marjas pörte i Nuortikon. Till fots, skidor, bakom ren eller häst så stannade man till hos Marja och blev då bjuden på de förfriskningar som gården kunde erbjuda. Maria Andersdotter Labba föddes 1801-01-29 som dotter till skogssamen och nybyggaren i Purnu, Anders Andersson Labba och hans hustru Ingrid Jakobsdotter. Maria gifte sig 1828, då hon var 27 år gammal, med skogssamen och sedemera nybyggaren Nils Olsson Ruokok, född 1806-05-07 i Sjokksjokksbyn. Paret blev tillsammans nybyggare i Nuortikon och enligt uppgift var pörtet, som då var Nuortikons enda, stort och med väldiga golvtiljor. Det fanns tre rutade små fönster samt i ena hörnet en låg, öppen spis. I ett annat hörn stod en skåpsäng i två våningar samt en del andra möbler. Allt möblemang var gjort hemma på gården och målat i vackra färger. Huruvida historierna om henne är sanna eller inte kommer vi nog aldrig få reda på men hon verkar ha varit en udda kvinna som nog hade en hel del skinn på näsan. I en notis i tidningen Norrbottens Kuriren från år 1870 kan vi läsa följande om henne; ”Berygtadt mål afdömt. Lappnybyggare enkan Maria Andersdotter från Nuortikon i Gellivare socken, en 68 årsqwinna hwilken under en längre tid, så som det icke utan skäl förmodas, biträdd af mer eller mindre syndige rådgifware, emot Landskanslisten Dahl, använd alla intrigens wapen för att tillegna sig en honom (Dahl) tillhörig renhjord dömdes fredagen den 11 dennes till straffarbete under 1,5 års tid samt till förslust medborgeligt förtroende under en tid af 6 år. Denna process jemte många andra likartade tycktes wittna omen oförklarlig karaktlöshet lindrigast sagdt okunnighet, hwad beträffar edens betydelse.Den åldriga förbryterskan, om hwilkens hjelpsamhet motsägande rykten för öfrigt ha mycket godt att berätta, har intagits för undergående af ådömda straff. För att wara af lappbörd, ter hon särdeles intelligent ut, men f-n är ju också intelligent.” Därtill skriver Samuli Paulaharju i sin bok ”Kiveliöitten Kansaa” eller dess svenska namn ”Ödebygdsfolk” om en händelse som Marja var inblandad i. Hon verkar också ha varit väl förtrogen med trollkonster eller snarare hur man skyddar sig mot dem; ”En annan stark nåjd var Halsus i Ripats, men hans underjordiska fick i alla fall inte bukt med Marja i Nuortikontu, som var en karsk lappgumma. Marja var på väg hemåt till Nuortikontu i sin släde när hon hörde dunder och dån bakom sig. Hon körde av vägen åt vänster och röt: ”Vägen är fri!” Någonting brusade förbi, men det var ingenting som syntes. Gumman fortsatte sin väg – och nu mötte hon något som kom marken att darra. Marja kör igen av vägen till vänster och ryter: ”Vägen är fri!” I en väldig väril kör det osynliga folket åter förbi. Nu får gumman brått hem, slänger släden omkull i farten, rusar in i pörtet bak lyckta dörrar och får fatt i sin stora bibel. Och strax dundrar det igen som om en väldig renhjord var i rörelse, någonting kör runt gården – det dönar i hela Nuortikontu. Och nu är det någon bak dörren, nu krafsar det någon på fönstret…Då ställer gumman bibeln framför sig, slår näven i bordet och ryter: ”Inte en tum närmare!” Det brummar till, och så far dundret sin väg – snart hörs bara ett avlägset sus från Ripatshållet. Därborta får Halsus en besvärlig natt. De underjordiska ger sig nu på honom, och gubben får sitta i eldskydd hela långa natten.” Marja avslutade sitt liv 1888-03-07 på gården hemma i Nuortikon och uppnådde en ålder av 87 år. En långt liv vid denna tid och historierna om hennes liv lever ännu kvar idag, vilket pekar på att denna kvinna var något utöver det vanliga. Hennes piga Lotta ska enligt den muntliga traditionen ha erkänt alla mord för prästen på sin dödsbädd och bett om förlåtelse för det hemska hon gjort. Huruvida det är sant eller ej vet vi inte. Enligt Paulaharjus sagesmän ska Marja ligga begravd under kyrkogolvet i Gällivare, förmultnad i sin renskinns-pesk och Marjas gamla rengärden ligger numera förmultnade i Nuortikonto ödebygder. Den ökände "Ruosni" var Johan Erik Anundsson-Ruosne f. 1846. Han var son till Anund Andersson-Ruosne som i sin tur var son till ovannämnde A.A-Ruosne-Labba,Nuortikon Marias äldre bror. Tilläggsefternamnet Ruosne lär vara samiska och betyda "den som har häftigt humör"och ska ha getts av någon präst. Rune B.Samuelsson nämner i sin bok "Nybyggare i Sameland"att ovannämnda Anund dödades i ett knivslagsmål så det hände ruskiga saker om allt detta är sant. Bror Wennström, är källan, Se mer under ordet Manneraukanpalo Om henne kan ni läsa i Manalaisitten kirja - Andarnas bok. www.meankielenforlaaki.se. Stora delar av denna text är ett rent citat från Tommy Rapps jättefina sida om Gällivares historia. Mer i https://lappmarken.wordpress.com
Source
Nattavaarabor och folk i byarna runt omkring. Samt Tommy Rapp och Torbjörn Ömalm.. Writen down by 2009-12-29 Birger Winsa
Edited
2021-07-27
koppakiiski kiiski jellivaaransuomi
Swedish
insekt; skalbagge
Finnish
koppakiiski
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaara Satter
Other
Koppa(s)kiiski även i Pajala kommun. Möjligne i betydelsen insekt enbart i Gällivare.
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2020-04-10
jaakata, jahata, jahaa, jaakaa jahti jellivaaransuomi lainasana
Swedish
jaga
Finnish
metsästää
Part of speech
verbi
Places
Sarvisavaara, Soutujärvi, Skaulo, Leipojärvi
Example
Sarvisavaara, Soutujärvi-Skaulo, Leipojärvi: Hän jahtasi.
Source
Writen down by B. Winsa: ordbok
Edited
2021-11-29
harkkaa? harkata jellivaaransuomi
Swedish
räfsa ihop
Finnish
haravoida
Part of speech
verbi
Places
Gällivare kommun
Other
Sanoks: on vaikea harkata, eller on vaikea harkaa, harka, harkkaa, John? Kyssyy Birger Winsa. Nämätkin käytethään: harkata, harkaa,
Source
John Josefsson. Writen down by Birger Winsa
Edited
2023-07-03
pliisu lainasana ruumis jellivaaransuomi vaimo lainasana-saame
Swedish
mutta, fitta
Finnish
pliisu
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaara
Other
Pliisu bör vara ett lånord eftersom ordbörjan har två konsonanter. Ordet kan eventuellt härstamma från lulesamiskans "liesso" som betyder (vargens) håla.
Edited
2024-05-20
sturaani jellivaaransuomi
Swedish
något fult, som ser för djävligt ut
Finnish
ruma olento, esine
Part of speech
substantiivi
Places
Järämä, Jellivaara
Other
Något oklar betydelse och härkomst. Känns inte som ett svenskt inlåningsord. Ev. från samiska eller överkalixmål.
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2019-09-26
kohma jellivaaransuomi viina
Swedish
bakfull
Finnish
kohma
Part of speech
adjektiivi
Places
Jellivaara Sarvisvaara
faffa, fahva jellivaaransuomi lainasana ihminen mies
Swedish
farfar, morfar
Finnish
isoisä
Part of speech
substantiivi
Places
Järämä-Satter, övriga Gällivare kommun. Tornedalen.
Example
Fammu ja faffa.
Source
Writen down by Torbjörn Ömalm Rågsved
Edited
2013-05-04
litua jellivaaransuomi puu
Swedish
stapla, trava
Finnish
pinota, taplata
Part of speech
verbi
Places
Jellivaara: lidutham puita leihan.
Other
Vertaa latoa
Source
Airila. Writen down by Birger Winsa
Edited
2017-03-08
iislaninjekala kasvi ruoka lainasana jellivaaransuomi vukaalharmunii
Swedish
islandslav, cetraria islandica
Finnish
isohirvenjäkälä, islanninjäkälä
Part of speech
erisnimi
Places
Jellivaara
Other
Användes till brödbak. Jäkälä. Leiväntekhoon käytethiin nälkävuosina.
Source
I. Tuovinen. Writen down by Birger Winsa
Edited
2021-11-21
kaanij lainasana-saame jellivaaransuomi eetnisyys näkymätön mailma
Swedish
underjordisk varelse, vittra
Finnish
kummitus
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaaran aluessa
Other
Samiskt inlåningsord. Från lulesamiskans "ganii". Vertaa manalainen.
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2019-10-21
sakara ihminen jellivaaransuomi itäsuomi ruumis
Swedish
lillfinger
Finnish
pikkusormi
Part of speech
substantiivi
Places
Nattavaara
Source
Birger Winsa. Writen down by Birger Winsa
Edited
2020-04-01
mettu lintu jellivaaransuomi vukaalharmunii
Swedish
tjäder
Finnish
metso
Part of speech
substantiivi
Places
Sarvisvaara med omnejd
Source
Torbjörn Ömalm.
skoulu jellivaaransuomi lainasana
Swedish
skola
Finnish
koulu
Part of speech
substantiivi
Example
Skoulua olen kayny.
Source
Birger Winsa.
Edited
2015-01-07
hoppla lainasana jellivaaransuomi sauna viina slangi
Swedish
mäsk, hemgjord alkoholdryck
Finnish
kotikeitto (mieto viini/olut)
Part of speech
substantiivi
Places
Satter med omnejd
Other
"Hoppla" dracks i bastun. En dryck, svagdricka som man tillförde jäst och socker och lät jäsa till alkohol. Även bara vatten, jäst och socker som fick jäsa till mäsk.
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2022-01-29
Pläkk Helvetti viina jellivaaransuomi lainasana slangi
Swedish
Black Velvet (kanadensisk whisky)
Finnish
visky
Part of speech
erisnimi
Example
Järämä-Satter: Mycket lokalt slang ord.
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2021-06-12
leipa ruoka jellivaaransuomi astheenvaihtelu vukaalharmunii
Swedish
bröd
Finnish
leipä
Part of speech
substantiivi
Places
Svappavaara, Jellivaara
Example
Svappavaara: ja kyrsaksi leipaa ja voita. Jellivaara: leipa ja puuro,.se vetela tehthin, mistapa net olit maijot silloin. ...s oli sitte halsterileipä. Killa sita aukivalkian voimala paistethan jauhoistaki.
Other
Kans leipä.
Source
I Tuovinen. Writen down by Birger Winsa
Edited
2023-02-10
aksu jellivaaransuomi lainasana
Swedish
yxa
Finnish
kirves
Part of speech
substantiivi
Places
Gällivare kommun
Other
gammalt ord - eventuellt samiskt
Source
Torbjörn Ömalm, Satter, Gällivare. Writen down by Birger Winsa
Edited
2021-10-08
Ulu jellivaaransuomi lempinimi/haukkumanimi mies
Swedish
Olof, Olle
Finnish
Olli
Part of speech
erisnimi
Places
Jellivaara Satter med omnejd
Other
Kans Uluu
Source
Torbjörn Ömalm. Writen down by Birger Winsa
Edited
2016-02-06
kevät länsisuomi näkymätön mailma luonto jellivaaransuomi
Swedish
vår: mars-maj
Finnish
kevät
Part of speech
substantiivi
Places
Parakka, Kemi, Kittilä, Rovaniemi, Jyykeä, Lohijärvi, Arpela, Svappavaara, Kompelusvaara
Example
Parakka: jos sattaa lumen ja on lehti puussa tullee pitkä kevät. Kemi, Kittilä, Rovaniemi, Rovaniemi, Jyykeä, Jyykeä, Rovaniemi, Lohijärvi, (ylheinen), Arpela, (ylheinen), Svappavaara, Lohijärvi, Kompelusvaara: tavalisina kevinä pruukaa niitä isoja kirsisääskiä olla., Jellivaara, Parakka: kurki keväälä huutaa.
Other
västfi, kevä s \'vår\'; östfi kevät, även kevät i fiVi (ALE 543, SMSA). Kans kevä, keva/t/.
Source
I. Tuovinen, Artimo, Rapola, Hämäläinen, Liljeblad, Isoniemi, Paloheimo. Writen down by Birger Winsa
Edited
2020-01-13
kuorkutta/a/ jellivaaransuomi ruumis
Swedish
klara strupen, harkla
Part of speech
verbi
Places
Gällivare kommun
Source
Writen down by John Josefsson