News

lamaka(a)kkuri ihminen lempinimi/haukkumanimi
Swedish
mager person
Finnish
laiha ihminen
Part of speech
substantiivi
Places
Jukkasjärvi
Example
Onpas aika lamaka(a)kkuri.
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-23
poksahtaa ihminen
Swedish
poppa upp, få aha, en plötslig idé
Part of speech
verbi
Places
Kainulasjärvi
Example
Mulla pruukaa poksahtaa mielheen uusia ajatuksia.
Source
Birger Winsa. Writen down by winsa
Edited
2024-07-23
harju luonto
Swedish
ås, långsträckt lägre bergsrygg
Finnish
harju
Part of speech
substantiivi
Places
Jukkasjärvi
Example
Polku meni päälä ja pitkin harjua = Stigen gick uppe på och längs åsen.
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-14
selvättävästi
Swedish
tydligen, uppenbarligen
Finnish
ilmeisesti, selvästi
Part of speech
atverbi
Places
Jukkasjärvi
Example
Se oon selvättävästi niin = Det är tydligen så.
Other
Selvättävästi är svagare antydande, än vad selvästi är, därför översätter jag ordet till tydligen.
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-14
piettä(ä)
Swedish
bromsa; hålla emot, hålla
Finnish
jarruttaa
Part of speech
verbi
Places
Jukkasjärvi
Example
Piettä = bromsa; piettä vasthan = hålla emot; piettä kiini = hålla fast.
Other
Onkohän se piettää eli piettä?
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-14
vilhukka ihminen
Swedish
vildbasare
Part of speech
substantiivi
Places
Jukkasjärvi
Other
Oregerlig pojke
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-14
pinninkit lainasana sivakka
Swedish
skidbindsle
Part of speech
substantiivi monikko
Places
Kainulasjärvi
Example
Lööpparissa oli rottefella pinninki. Sivakoissa tavalinen (vaijeri)pinninki.
Source
Birger Winsa. Writen down by winsa
Edited
2024-07-14
lamakakkuri ihminen lempinimi/haukkumanimi
Swedish
tanig, mager person
Finnish
laiha ihminen
Part of speech
substantiivi
Places
Jukkasjärvi
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-12
hotti ihminen
Swedish
tokstolle
Part of speech
substantiivi
Places
Jukkasjärvi
Example
Ja se pirun hotti. Den jävla token.
Other
Vertaa pörrö
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-12
laukupuoli rakenus termi
Swedish
vindskydd
Finnish
laavu
Part of speech
substantiivi
Places
Enontekiö, ylheinen.; Kolari
Example
Kolari: laukupuoli.
Source
Writen down by Itkonen, Söderena
Edited
2024-07-10
imet jellivaaransuomi näkymätön mailma
Swedish
under, mirakel
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaara
Example
Imetjoki som flyter genom det gamla gruvområdet Nautanen är idag totalförstörd och förgiftad. Ingen tar på sig ansvaret att sanera vattendraget vilket innebär att Linkkajoki fortsätter att pumpas full med tungmetaller år in och år ut.
Other
Källa: Airila, M. (1912). Äännehistoriallinen tutkimus Tornion murteesta: Murteen suhdetta Suomen muihin murteihin silmälläpitäen. Sana.
Edited
2024-07-07
nestori lainasana nimi ihminen mies
Swedish
nestor, ålderman, patriark
Finnish
nestor, kylävanhin
Part of speech
substantiivi
Places
Jellivaara, Kaalasvuoma-området
Other
Monissa kylissä oli yks nestori, kylän patriarkki. Källa: Aidanpää, E. (2004). Pohjan perän tähten alla. Karhuniemi: E. Aidanpää
Edited
2024-07-06
lauhta vene
Swedish
flotte
Part of speech
substantiivi
Places
Jukkasjärvi
Other
Vertaa lautta
Source
Bengt Johansson-Kyrö. Jukkasjärvi. Writen down by user3423158
Edited
2024-07-04
straksit jellivaaransuomi vaate
Swedish
hängslen
Finnish
traksit
Part of speech
substantiivi monikko
Places
Jellivaara, Järämä-Satter
Other
Även ett låneord i sin tur till den svenska dialekten i bygden: straksar.
Edited
2024-07-04
piisinperäkakko ruoka
Swedish
ett särskilt ojäst mjukt bröd
Part of speech
substantiivi
Places
Övre Tornedalsregionen
Other
Källa: Svenska landsmål och Svenskt folkliv 1943-44
Edited
2024-07-03
ruisrieska ruoka
Swedish
rieskabröd av rågmjöl
Part of speech
substantiivi
Places
Malmfälten, Tornedalen
Other
Källa: Svenska landsmål och Svenskt folkliv 1943-44
Edited
2024-07-03
lapinkakko ruoka
Swedish
bröd som rostas direkt på glöden
Part of speech
substantiivi
Places
Övre Tornedalsregionen
Source
Svenska landsmål och Svenskt folkliv 1943-44. Writen down by Tuurikarhu
Edited
2024-07-03
talvisilmät ihminen näkymätön mailma fraasi ruumis lainasana-saame
Swedish
vinterögon, onda avsikter
Part of speech
substantiivi substantiivi monikko
Places
Malmfälten, Tornedalen förr
Other
Talvetjalmet på Lulesamiska. En man reste från Jokkmokk över fjällen till Kaalasluspa och stannade över natten i en nybyggarstuga. Mannen kunde finska ganska bra men talade inte om det. På kvällen sade den ene av männen som bodde i stugan till den andre på finska: 'Hur ska vi göra med den här?' Då sade den andre, att han på natten skulle ge honom vinterögat. Mannen från Jokkmokk, som hade pengar på sig, gick då ut och flydde sin väg, ty han förstod att 'vinterögat' betydde en 'bösskula' (Sirkas lappby.)
Source
Svenska landsmål och Svenskt folkliv 1943-44. Writen down by Tuurikarhu
Edited
2024-07-03
polttiainen itäsuomi kasvi metesiini
Swedish
brännässla
Part of speech
substantiivi
Other
Finska dialektarkivet, östfinskt ord, östfinska, polttiainen s växt, Urtica, Culex (L Vornanen k 4329, SMSA). polttianen s nokkonen (k 4091, SMSA). Brännässla vid hus och gärdesgårdar. All Nässla driver urin och renar bloden, i Lungsot och Skjörbjugg nyttig, hälst vårtid, då intages utpressad saft av späda Nässlor i vassla: eller brukas dekokt av Nässle-rötter en näfwa til en kanna wattn något inkokt och drucket några glas om dagen. Med färska nässlor brännas lame och borttagne lemmar; äfwen fötter wid upstigen Podager. Om wåren ätas de til grönkål: torkade nyttjas de til boskapsfoder... ...Om stjelkarna på samma sätt skötas som lin och hampa, kunna de spinnas och kläder deraf wäfwas. Med decoct af rötterna färga bondhustrur Påskägg gule
Source
SMSA. Writen down by B. Winsa: ordbok
Edited
2024-07-01
kevakesa vukaalharmunii ilma jellivaaransuomi
Swedish
försommar, vårsommar
Finnish
keväkesä
Part of speech
substantiivi
Places
Nattavaara med omnejd
Other
Källa: Matti Kenttä (1988).
Edited
2024-06-29
ovensyrji jellivaaransuomi
Swedish
dörrkant, dörrspringa
Part of speech
substantiivi
Places
Nattavaara med omnejd
Source
Matti Kenttä (1988). Writen down by Tuurikarhu
Edited
2024-06-29
varhan jellivaaransuomi
Swedish
tidig
Part of speech
atverbi
Places
Nattavaara med omnejd
Example
Se oli varhan aamu.
Source
Matti Kenttä (1988). Writen down by Tuurikarhu
Edited
2024-06-29
peniŋkulma jellivaaransuomi oikea vasen astheenvaihtelu mitta
Swedish
mil
Part of speech
substantiivi
Places
Skaulo, Puoltikasvaara förr
Example
"se on ollu liki Jällivaarhaav viis peniŋkulmaa kantant"
Source
Arvid Citrén, Skaulo 1965. Writen down by Tuurikarhu
Edited
2024-06-27
kesahauta hautajaiset vukaalharmunii jellivaaransuomi uskonto
Swedish
sommargrav
Finnish
kesähauta
Part of speech
substantiivi
Places
Nattavaara-området
Other
Sommargravar var vanligt förekommande i de områden som var långt ifrån närmsta kyrka. Gravarna grävdes upp och flyttades när vinterföret kom. Källa: Kenttä, Matti (1988). Språket i Gällivarebyarna. Luleå.
Edited
2024-06-27