News

Jafukka nimi lainasana-saame lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på plattfotad
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Från samiskan
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Hauki kala nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på glupsk same, betyder gädda
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Harri kala nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på same som har en näsa likt ett harrhuvud.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Truisku lainasana nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på någon som spottar ofta då hen röker pipa
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Tali lainasana nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon med ett huvud som är kalt och vitt som talg (”tali” är förfinskning av talg).
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Sulju nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på någon som jämt dreglar
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Röäs nimi sairhaus lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på snorig och harklande person
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Rasakorva nimi ruumis lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på någon med stora och fladdrande öron
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Rutna nimi lainasana-saame lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon som talar nasalt eller är ynklig, sjuklig och späd.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Puujalka nimi ruumis lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på någon som har träben
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Pulti nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn, stor som en bult
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon som har en robust kroppshydda.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Puikkonen nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon som växte väldigt långsamt under barndomen.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Puoitaka, Poitaka nimi elläin lainasana-saame lempinimi/haukkumanimi
Swedish
elakt öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon som luktar riktigt illa, som en lekatt. Från samiska ordet ”puoitak”.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Piispi nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på en gubbe som alltid går och tuggar tomt, idisslar.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Paasa nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon som går underligt, rultande och ansträngt.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Näveri nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Example
Öknamn på en same som är hjulbent.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Masa nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på någon som är liten till växten
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Luikki kala nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn för någon som är liten och spinkig som smålakar.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Langi, Lanki nimi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på någon som är lång och har dålig styrsel på kroppen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Könsö nimi kasvi lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn på person med hår likt en höskrinda
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn på en person, förmodligen på grund av sitt rika och lockiga hår, som ortsbefolkningen liknar vid en "höskrinda"; så vackert är det. Könsö fi. betyder även "tölpig, ovig", jfr. kömpilö, äijä-könnys.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Kunkka uskonto jellivaaransuomi näkymätön mailma lainasana-saame
Swedish
spöke
Part of speech
substantiivi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Kunkka är ett stort spöke enligt samisk mytologi.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Kunkka nimi näkymätön mailma lempinimi/haukkumanimi
Swedish
Öknamn för någon som var ovanligt stor
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
Öknamn för någon som var såpass stor att man skrämde barn med honom. Man sa ”nyt Kunkka tullee”. Kunkka är ett stort spöke enligt samisk mytologi.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Kurki nimi ruumis lempinimi/haukkumanimi
Swedish
Öknamn på någon med lång hals
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19
Kuhlo nimi satu lempinimi/haukkumanimi
Swedish
öknamn med historia
Part of speech
erisnimi
Places
Malmfälten och övre Tornedalen
Other
”Kuhlo” fick en man enligt sitt eget påstående heta, därför att han alltid kallade sitt stora adamsäpple för "kuhlo" ("Katto, kuinka kuhlo liikkuu" = se, huru adamsäpplet rörs!) Enligt en annan version skulle det ha uppstått på grund av ett annat uttryck av namnets bärare, som han brukade fälla, då han i fem-kort-spel fick två spel: "Kuhlot kiinni" = kuulot kiinni = "hörarena" fast! Man brukar i vanliga fall säga: "Jo mie sain korvat"= Nu fick jag öronen! då man får två spel.
Source
Bergfors, Georg, 1921–22: ”Huutonimiä” och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. I: Arkiv för norrländsk hembygdsforskning.. Writen down by Järämä-Satter
Edited
2024-04-19