Uutisia

pallonpotkiminen leikki
Ruotti
bollsparkande
Suomi
pallonpotkiminen
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Jukkasjärvi
Esimerkki
Tänä iltana oon pallonpotkiminen teevessä.
Lähde
Bengt Johansson-Kyrö. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-05
Kainulasjärvi satu paikannimi näkymätön mailma
Ruotti
namn på by i Tärendö församling
Suomi
Kainulasjärvi
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Kainulasjärvi; Kainulasjärvi
Esimerkki
Alla naturnamn i Kainulasjärvi finns på denna digitala karta. https://ma-paikannimet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8db37b4b36c6492cb9778128ceb77989&fbclid=IwAR3dXw-eH7tvIp4cdpMQJTkTyUW929WK-0YIU_geTwHjsfjhu1sFjpsa9pw
Kulttuuri taustaa sanasta
Enligt den folkliga traditionen var den förste bosättaren en kvinna från Kainus (Överkalix, Landsjärv eller trakterna därikring), som bosatte sig vid stranden Salmijärvi. Markitta, hette hon. En same lär också ha tidigt bosatt sig på den högsta höjden vid Salmijärvi, Paloraukka. Han påstås ha gömt undan en silverskatt som möjligen misstänks ligga under byns största tall, bredvid hans bosättninng. Tallen står där fortfarande, ca 3 meter i omkrets, men silverskatten är ej återfunnen. Sannolikt en aaarearkku. Kainulasjärvi är kainulaisen järvi. Det finns massor av inspelningar av bybornas meänkieli. Ända från 1960-talet till 1987. Birger Winsa har intervjuat under 1980-talet ett tiotal bybor. Kaks pitkää nauhotusta John A Winsa ja Albin Oja: https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-nationella-minoritetssprak/meankieli/berattelser-fran-tornedalen. Byn kallades ibland för Lilla Paris av kompelusvaarabor. Och folket kallades för tonttulaiset för att de använde den milda svordomen tontta. Voi tontta kyllä.
Lähde
J Josefsson, Markitta, om den första kvinnan.. Tallennin B. Winsa
Muokattu
2023-12-05
hanuri laulu
Ruotti
dragspel
Suomi
harmonikka
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Tornionlaakso
Lähde
John Josefsson. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-04
haitari laulu
Ruotti
dragspel
Suomi
harmonikka
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Tornionlaakso
Lähde
Meänkielen sanakirja, Lars Lampinen. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-04
saunanuuni sauna
Ruotti
bastuugn
Suomi
saunanuuni
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Joissakin taloissa
Lähde
Birger Winsa. Tallennin winsa
Muokattu
2023-12-04
ulkosauna sauna
Ruotti
utebastu, fristående bastu
Suomi
ulkosauna
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Tornionlaakso
Lähde
Birger Winsa. Tallennin winsa
Muokattu
2023-12-04
sähkösauna sauna
Ruotti
elbastu
Suomi
sähkösauna
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Tornionlaakso
Lähde
Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-04
sauna joulu sauna rakenus
Ruotti
bastu
Suomi
sauna
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Kulttuuri taustaa sanasta
I svenska Tornedalen bastar man på julaftons morgon. I Finland på Tapanidagen den 25 december.
Lähde
Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-03
kiuas luonto sauna arvaus rakenus
Ruotti
bastuugn; stenhög
Suomi
kiuas, kivikasa
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Rovaniemi, Kemi, Kemijärvi, Raisinvuono, Jyykeä, Simo, Sieppijärvi, Alatornio, Kompelusvaara, Kainulasjärvi, Täräntö, Täräntö, Kompelusvaara.; Sieppijärvi, Markitta
Esimerkki
Sieppijärvi: löylykiuas. Markitta: kiuvas,kiu(k)as, kivvas.
Kulttuuri taustaa sanasta
Stenugn i ria, bastuugn av sten, stenhög på bastuugn, stenröse. Kans kiuvas, kiukas.
Lähde
J. Josefsson, I. Tuovinen, Tiesmaa, Meriläinen, Rapola, Räsänen, Paloheimo, Arti. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-03
puusauna sauna
Ruotti
vedeldad bastu
Suomi
puusauna
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Lähde
Birger Winsa. Tallennin winsa
Muokattu
2023-12-03
saunanpesä sauna
Ruotti
bastuugn
Suomi
saunanpesä
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Lähde
Birger Winsa. Tallennin winsa
Muokattu
2023-12-03
kepposet poronhoito ruumis sanaparsi lainasana-saame
Ruotti
lungor
Suomi
keuhkot
Sanaluokka
substantiivi monikko
Paikkoja
Enontekiö, (ylheinen), Enontekiö, Enontekiö, Jellivaara, Täräntö (leikilisesti), Jukkasjärvi (harvinainen)
Esimerkki
Kainulasjärvi: Ryki ette kepposet tulit ulos.
Kulttuuri taustaa sanasta
Vertaa tävyt. Främst hos djur men även människa. Ofta lekfullt om människas lungor. Keikkuu päälimäisenä ko kepposet keitossa.
Lähde
Itkonen, Tuovinen, Airila. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-12-03
holli lainasana ihminen
Ruotti
avstånd
Suomi
matka
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Esimerkki
Holli oli liian pitkä ampua. Ei menny ampua tuohon holhiin.
Kulttuuri taustaa sanasta
Svenska håll i betydelsen avstånd. Se på långt håll.
Lähde
Birger Winsa. Tallennin winsa
Muokattu
2023-12-02
hollata lainasana
Ruotti
orka, förmå, klara av
Suomi
jaksaa, pystyä, pärjätä
Sanaluokka
verbi
Esimerkki
Gällivare kommun: Hollaaks sie? Kainulasjärvi: Hollaaks vähän aikaa lissää?
Kulttuuri taustaa sanasta
Kainulasjärvi: Kyllä mies hollasi piättää.
Lähde
Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-30
kuulat ihminen slangi
Ruotti
tasken, könsorgan
Suomi
mulkut
Sanaluokka
substantiivi monikko
Paikkoja
Jukkasjärvi
Esimerkki
Potkasi kuulhiin = Sparkade på tasken.
Lähde
Bengt Johansson-Kyrö. Tallennin winsa
Muokattu
2023-11-29
kompelus ihminen
Ruotti
missöde
Suomi
vahinko
Sanaluokka
substantiivi
Esimerkki
Oli aika kompelus tuoki.
Lähde
Bengt Johansson-Kyrö. Tallennin winsa
Muokattu
2023-11-29
valkeapäissä ilma
Ruotti
hård vind, vita vågtoppar (på vatten)
Suomi
vanha kehno esine
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi: Vanha kellokrämppä.
Esimerkki
Järvi oli valkeapäissä
Lähde
Bengt Johansson-Kyrö. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-29
veisata lainasana hautajaiset
Ruotti
sjunga psalmsånger
Suomi
vanha kehno esine
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Kemi: Vanha kellokrämppä.
Kulttuuri taustaa sanasta
Sannolikt från svenskans visa.
Lähde
I. Tuovinen, Paloheimo, Hämäläinen, Artimo, Paavola. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-29
punajalka lintu
Ruotti
gräsand, Anas platyrhynchos
Suomi
sinisorsa
Sanaluokka
substantiivi
Esimerkki
Killimä, Nattavaara, Puoltikasvaara: Punajalka, sotka, hanhi, tali , Kittilä, Kolari, Täräntö, Sieppijärvi: Kyllä se (punajalka) maale munnii ja tuopi pojat järvee sitte.
Lähde
Tage Holkvik. Tallennin B. Winsa: ordbok
Muokattu
2023-11-28
sotka lintu
Ruotti
knipa
Suomi
telkkä
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Killimä
Lähde
Tage Holkvik. Tallennin winsa
Muokattu
2023-11-28
rukka ihminen itäsuomi
Ruotti
stackare, arm
Suomi
raukka
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kittilä, Kainulasjärvi
Esimerkki
Kittilä: Jaara rukka. Kemi, Rovaniemi: No s-oli vaimo rukka sanonu että... Poika rukka kyllä se on aika lähteä kotia.
Kulttuuri taustaa sanasta
östfinska, rukka (öf, söT, cF, Öb, Nf, Nb) \'stackare, arm\' (SKES)
Lähde
Artimo, Liljeblad, Paavola, Kaarakka. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-26
krämppä lainasana
Ruotti
utslitet föremål
Suomi
vanha kehno esine
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi: Vanha kellokrämppä.
Lähde
Kaarakka. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-24
lantataikko termi huusholli
Ruotti
gödselgrepe
Suomi
tadikko
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
Tieto on 1930-luvulta. Ja oli ylheinen Arpelassa. Kainulasjärvessä vain taikko eli sontataikko.
Lähde
I. Tuovinen. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-24
koittaa luonto ilma
Ruotti
gry
Suomi
sarastaa, koittaa
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Kemi, Rovaniemi, Arpela, Kompelusvaara
Esimerkki
Kemi, Rovaniemi, Arpela, (ylheinen), Kompelusvaara: Aamu koittaa. Kompelusvaara: Vielä seki päivä kerran koittaa Kompelusvaara: Koskahan koituu se päivä.
Lähde
I. Tuovinen, Artimo, Paloheimo. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-11-24