enniin, eniin

Meänkieli
enniin, eniin
Ruotti
mest
Sanaluokka
adjektiivi
Esimerkki
Meän kieltä 1986: mutta nyt oon tietyski muuttunu ette kyllä soon eniin osa ne ossaava ruottin. ennko 574 Meän kieltä 1986: mutta sitte se missä me olema niinku tulheen enniiten. soon Värmdöössä. sehän oon vähän 1232
Lähde
Tallennin Pekka Nikupeteri

Samanlaisia sanoja