Päivät tissaa tassaa, vyöksi panhaan loukhoon.

Meänkieli
Päivät tissaa tassaa, vyöksi panhaan loukhoon.
Ruotti
På dagarna klampar och stampar, ställs i vrån för natten.
Kulttuuri taustaa sanasta
Kenkä / Skon
Lähde
Tallennin Lars Lampinen
Sanatumääni

Samanlaisia sanoja