Tulokset

puukstaavi lainasana etnisyys kirjakieli
Ruotsi
bokstav
Suomi
kirjain
Sanaluokka
substantiivi
Esimerkki
Puukstaavit eli buukstaavit on ruottin kielessä. Moni meänkielinen ei omista puukstaavia.
Kulttuuri taustaa sanasta
Barnens och meänkielitalarnas språk är ett med verkligheten. Vi vet i ett otal tester att för barn är orden samma som verkligheten. Om du frågar barn om kossan kan kallas för mossa säger de: - Nej. Ty då är det inte längre en kossa. Samma, men i mindre grad gäller för meänkieli. Finska ord är nästan som orden på meänkieli, men inte exakt och därmed förloras den intuitiva förståelsen. När man formar ett grammatiskt filter med bokstäver börjar orden vara avbilder av naturen. Avbilden kallas för kultur och narrativ, beroende på synvinkeln. Varje språkgemenskap strukturerar egna narrativ. Dekonstruktivisten Jacques Derrida har förklaringen till varför pajalaborna inte kan läsa på meänkieli, trots att de är litterata på svenska. Meänkieli bär inget samhälle som förmedlar sammanhang. Alla mentala påhitt är inte separata processer utan tillhör den struktur som utvecklas i en specifik kunskapsrationell kollektiv struktur! Svenska språkets bokstäver är därför inte samma som på meänkieli. Trots att de är samma bokstäver. Därför kan pajalaborna inte läsa på sitt modersmål, trots att de äger instrumentet på svenska. Svenska språkets bokstäver formar ett gestaltseende och självmedvetande som inte enkelt kan överföras till ett annat språk. 1800-talet finns i min meänkieli. 2020 i min svenska. Svenskans bokstäver formar ett narrativ. Finska språkets bokstäver ett andra narrativ. Meänkielis bokstäver strukturerar ett tredje narrativ. Tre olika diskurser som förstår, trots att de är samma bokstäver. Ett materialiserat och ett spirituellt andligt medvetande hos en pajalabo. Det svenska jaget söker vara herre i sitt eget hus i en offentlig miljö. Meänkielijaget är en tjänare i den enkla vardagen. Mer i Winsa, Birger 2020. Liberal kulturrasism. Skogås.
Alkuperä
Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2020-10-11
leipomakirja kirjakieli ruoka
Ruotsi
matreceptbok
Sanaluokka
substantiivi
Alkuperä
Inga-Britt Uusitalo. Leipäkirja. Pannu muistiin Lars Lampinen 2009-10-04
Muokattu
2013-05-01
lukija ihminen kirjakieli uskonto
Ruotsi
väl påläsd person; kristen
Suomi
lukija, kirjanoppinut, kirjaviisas, kristitty
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi, Svappavaara
Esimerkki
Kainulasjärvi: lukioiksi on ennen aivan kuttuttu kristityitä. Svappavaara: naurethin niitäki jotka olhin kirjantietäjät ja lukijat.
Kulttuuri taustaa sanasta
Vertaa saarnan lukija
Alkuperä
I. Tuovinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2018-09-22
lapsioikeus kirjakieli lapsi uskonto
Ruotsi
barns rättighet
Suomi
lasten oikeus
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Alatornio
Kulttuuri taustaa sanasta
Kirjakieli, raamattu.
Alkuperä
Häll. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-03
ruunankummi lempinimi/haukkumanimi hevonen kirjakieli
Ruotsi
analfabet, idiot
Suomi
luku- ja kirjoitustaidoton
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Pohjois-Suomi
Esimerkki
Tässä ei aleta ruunankummeija elättämhään.
Kulttuuri taustaa sanasta
Kummisetä kastroidulle hevoselle. Analfabet. Henkilö, joka ei osaa lukea. Konkret betydelse. Gudfar till kastrerad häst salvetun hevosen kummisetä
Alkuperä
Paavo Lohvansuu. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2020-06-16
lavi kirjakieli lainasana
Ruotsi
blad, boksida
Suomi
sivu
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kuolajärvi, Kuolajärvi.
Kulttuuri taustaa sanasta
< ruotti. Vertaa plaavi.
Alkuperä
Pannu muistiin Sipola, Lepistö
Muokattu
2013-04-28
kamppi lainasana ilmaus kirjakieli
Ruotsi
kamp
Suomi
taistelu
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi; Meänkieli
Esimerkki
Epäviralinen meänkieli: Kamppi on ollu svoori ja hoorti mutta kyllä se sittä jyysnaintuu ja klaarnaintuu. Kamppi mennee viitare. Viralinen meänkieli: Taistelu on ollu kova ja raskas. Mutta kyllä se siittä kirkastuu ja järjestyy. Taistelu jatkuu.
Kulttuuri taustaa sanasta
Exempel på hur man väljer en formel meänkieli i text, och en informell som avviker kraftigt från skriftformen. Esimerkki on vähän liioteltu, mutta ei paljoakhaan. Suunile näin suuret on erot.
Alkuperä
Birger Winsa. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2020-06-04
ääniluettelo kirjakieli
Ruotsi
röstlängd
Suomi
vaaliluettelo
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi
Alkuperä
Artimo. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2014-07-02
jättiläinen näkymätön maailma kirjakieli
Ruotsi
jätte
Suomi
jättiläinen
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Täräntö, Rovaniemi, Kittilä, Kemi
Kulttuuri taustaa sanasta
Harvinainen sana. Vertaa jatoonilainen.
Alkuperä
Pannu muistiin I. Tuovinen, Artimo, Paloheimo
Muokattu
2013-07-22
alamainen uskonto ihminen kirjakieli
Ruotsi
medborgare
Suomi
kansalainen
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Nattavaara: Ruottin alamainen; Kainulasjärvi, Vanhaa
Esimerkki
Kainulasjärvi: Ruottin alamainen oli ainua sana mitä isä käytti kun puhui Ruottin kansalaisista. Kansalainen siis ei ollu olemassa. Saattaa olla vanhaa sana ennenkun kaikin tulit kansalaiseksi. Kirjakieltä ei ollu joka puhhuu kansalaisista. Raamatun sana luultavasti. "Heti sen jälkeen kun Pietari oli neuvonut olemaan alamainen ”kuninkaalle” eli keisarille ja tämän ”käskynhaltijoille”, hän kirjoitti: ”Olkaa kuin vapaat, mutta säilyttäkää vapautenne, ei pahuuden verhona, vaan kuin Jumalan orjat."
Alkuperä
Birger Winsa. Pannu muistiin B. Winsa: ordbok
Muokattu
2020-06-07
jäsen keho kirjakieli
Ruotsi
muskel; lem
Suomi
lihas; jäsen
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
Betydelsen oklar. Äldre betydelse är led. Men betydelsen lem förekommer. Jäseniä särkee kan således betyda värk i lederna och i musklerna, t ex efter en längre cykeltur.
Alkuperä
Väylänvartisten sanakirja. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2018-01-31
kirjantietämätön ihminen kirjakieli
Ruotsi
analfabet
Sanaluokka
numeraali
Paikkoja
Svappavaara
Esimerkki
Svappavaara: ja naurethin sitte niitä kirjantietämättömiä.
Kulttuuri taustaa sanasta
kirjakieli
Alkuperä
Pannu muistiin I. Tuovinen
Muokattu
2013-11-18
latina kirjakieli
Ruotsi
bokstavering, skrivstil där varje bokstav är enskilt
Suomi
radioaakkostyyli (vastakohta kaunokirjoitus)
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Esimerkki
Kainulasjärvi: äitivainaki se kirjoitti latinaa, ku se preivin kirjotti Niilivaahraan, erinänsä joka puustavi.
Kulttuuri taustaa sanasta
Vertaa puukkotyyli.
Alkuperä
I. Tuovinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-03
miekka kirjakieli
Ruotsi
svärd
Suomi
miekka
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Meänkieli; Kainulasjärvi
Esimerkki
Kainulasjärvi: miekka se om pitkä veitti, herroila se oon sotaherroila.
Alkuperä
I. Tuovinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-08
lainoa keho kirjakieli
Ruotsi
svälja
Suomi
niellä
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Alatornio; Kainulasjärvi
Esimerkki
Kainulasjärvi: tulta sauvua het lainoavat ratkit.
Kulttuuri taustaa sanasta
Harvinainen.
Alkuperä
Pannu muistiin Häll
Muokattu
2013-04-09
kirjapakana uskonto ihminen kirjakieli
Ruotsi
analfabet
Suomi
luku- ja kirjoitustaidoton
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kompelusvaara
Esimerkki
En kristen skulle kunna läsa och skriva. Därav katekeserna inför konfirmationen. En som var analfabet var således en hedning.
Kulttuuri taustaa sanasta
kirjakieli
Alkuperä
I Tuovinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2020-06-16
lausua ihminen kirjakieli
Ruotsi
tala, yttra sig
Suomi
lausua, puhua
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Alatornio
Kulttuuri taustaa sanasta
Garvinainen sana.
Alkuperä
Pannu muistiin Häll
Muokattu
2013-04-27
ää kirjakieli
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi
Alkuperä
Paloheimo. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2014-07-02
lahkokunta ihminen kotitalous kirjakieli
Ruotsi
husfolk, grupp, församling, familj
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Erkheikki
Esimerkki
Erkheikki: huomena se otethan koko lahkokunta valokuuhaan.
Kulttuuri taustaa sanasta
Uusi sana.
Alkuperä
Pannu muistiin I. Tuovinen
Muokattu
2013-04-09
allekirjottaa kirjakieli
Ruotsi
skriva under
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Markitta
Alkuperä
Joh. Johansson. Pannu muistiin Lars Lampinen
Ilmari näkymätön maailma kirjakieli
Ruotsi
vålnad, mytologiskt väsen
Suomi
Ilmari, jättiläinen
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Jellivaara
Esimerkki
Jellivaara: veinamoinen ja ilmari on net ainaki olheet.
Kulttuuri taustaa sanasta
Ei käytetä. Kirjakieltä?
Alkuperä
Pannu muistiin I. Tuovinen
Muokattu
2013-07-22
allekirjotus kirjakieli
Ruotsi
underskrift
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Markitta
Alkuperä
Joh. Johansson. Pannu muistiin Lars Lampinen
sotilas ihminen kirjakieli työ
Ruotsi
soldat
Suomi
sotilas
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Kemi, Rovaniemi
Kulttuuri taustaa sanasta
ylh. kirjak.
Alkuperä
Jukka Korva. Pannu muistiin Kaarakka, Artimo
Muokattu
2013-07-12
komma lainasana kirjakieli
Ruotsi
komma, -tecken
Suomi
pilkku
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Alkuperä
Meänkielen sanakirja. Lars Lampinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2020-05-02