Tulokset

vihta länsisuomi sauna puu
Ruotsi
kvistknippe; bastukvast
Suomi
vihta
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Jyykeä, Raisinvuono, Kemi, Kittilä.
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, vihta s. knippe av kvistar; östfi vasta id (Ruoppila 1967:k 65). vihta, bastukvast; östfi vasta id (Virtaranta 1980:182).
Alkuperä
Pannu muistiin Hämäläinen, Rapola, Paloheimo, Meriläinen
Muokattu
2013-05-05
vihti länsisuomi kotitalous lainasana kangaspuut
Ruotsi
vinda
Suomi
vihti
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi, Simo, Vesisaari, Rovaniemi, Rovaniemi, Parakka, katto vyhti, Alatornio, Täräntö.
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, vihti s. vinda; östfi vyyhti id (A Toppila k 1322, SMSA). Vihti (svf, Möb, Nöb, Nf, Nb) vinda, vihti s. slända?, vinda?; östfi vyyhti id (K Toivainen k 5876, SMSA).
Muokattu
2013-05-05
nakku länsisuomi eläin ihminen lempinimi/haukkumanimi
Ruotsi
honhund, tik
Suomi
naaraskoira
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Rovaniemi, Inari, Kittilä, Ylitornio, Vittanki.; Vittanki
Esimerkki
Vittanki: huoranakku.
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, nakku s. tik (om hund); endast i sydvästfi naakku och nordfi (ALE 91, SMSA).
Alkuperä
Kompelusvaara Vittanki. Pannu muistiin I. Tuovinen, Airila, Aejmelaeus, Mattila, Itkonen, Artimo
Muokattu
2013-05-08
ankkastukki ruoka länsisuomi
Ruotsi
vetelängd
Suomi
pullapitko
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfinskt ord: ankkastukki s ' vetelängd'; endast i fi Kolari (S Blomqvist k 4858, SMSA).
Alkuperä
Birger Winsa. Pannu muistiin Lars Lampinen, Birger Winsa
Muokattu
2022-08-19
kalvehtia luonto länsisuomi
Ruotsi
skugga, beskugga
Suomi
varjottaa
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Kittilä, Enontekiö, Kompelusvaara
Esimerkki
Kittilä, Enontekiö, (ylheinen), Kompelusvaara: mettä kalvehtii.
Kulttuuri taustaa sanasta
västfi, kalvehtia v 'skugga'; endast i nordfi och Sydösterbotten (S Niemi k 4216, SMSA).
Alkuperä
I. Tuovinen, Itkonen, Liljeblad. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-04
kentura luonto länsisuomi
Ruotsi
litet, plant gräsbevuxet område
Suomi
pieni nurmikko
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, kentura, kenturainen s 'appelativ, spec fält'; endast fi Tornedalen, främst västfi (M Vilppula k 5042, SMSA).
Alkuperä
Artimo. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-03
soukka länsisuomi
Ruotsi
smal
Suomi
kapea. Vertaa kaitanen id västfi, soukka a 'smal' (U Järvinen k 4790, SMSA).
Sanaluokka
adjektiivi
Paikkoja
Vettasjärvi, Sarvisvaara1, Nattavaara4, Nilivaara1, Nattavaara3, Nattavaara1, Ullatti1, Leipojärvi2, soukka ja kupeva nuotta, Dokkas1, soukka tie
Alkuperä
Pannu muistiin B. Winsa: ordbok, Artimo, Rapola
hevosenvehkeet hevonen länsisuomi
Ruotsi
hästdon
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
västfi, hevosenvehkeet s \'hästdon\' (SMS).
Alkuperä
Pannu muistiin Birger Winsa
fuskata ihminen länsisuomi lainasana
Ruotsi
fuska, lura, vara ohederlig
Suomi
pettää, menetellä epärehellisesti
Sanaluokka
verbi
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, fuskata v 'fuska' (SMS k 656).
Alkuperä
Lars Lampinen. Muonionsanoja. Muoniolainen mies 2006.. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-01
haukka lintu länsisuomi
Ruotsi
hök; uggla
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Ullatti1, Kainulasjärvi
Kulttuuri taustaa sanasta
vertaa tutna, pökkö västfi, haukka s 'spec hök'; östfi havukka id förekommer inte i fiT (SMS). uggla är inte lika allmän i betydelse
Alkuperä
Pannu muistiin B. Winsa: ordbok
Muokattu
2012-09-20
katinkulta luonto länsisuomi
Ruotsi
kattguld
Suomi
kissankulta
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Kompelusvaara, Svappavaara
Esimerkki
Rovaniemi, Kompelusvaara, Svappavaara: katinkulta se on niinku kalansuomuja, lonkoa irti.
Kulttuuri taustaa sanasta
västfi, katinkulta s \'katt\' (Ruoppila 1943:107).
Alkuperä
I. Tuovinen, Artimo. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-04
lue länsisuomi hyönteinen
Ruotsi
loppa
Suomi
lude
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfinskt ord lu(d)e s. loppa; främst västfi, östfi lutikka id förekommer även i fiT (ALE 130, SMSA).
Alkuperä
Birger Winsa. Pannu muistiin Lars Lampinen 2009-12-05
Muokattu
2013-07-01
uitto luonto länsisuomi
Ruotsi
en inom fastare mark inskjutande sank sträcka
Suomi
alanko, kostea niemi
Sanaluokka
substantiivi
Esimerkki
Kainulasjärvessä on Uittokuusikko., Rovaniemi, Kittilä: Jos siinä sitte alavampia kohtia hakathan methän syväle, siinä on uittoja.
Kulttuuri taustaa sanasta
niitystä tai niittyalueesta syvälle metsään pistäytyvä kieleke, joka on itsestään muodostunut tai usein hakattu västfi, uitto \'smalt näs, udde på skogsslåtteräng, svagt växande omr i ett annars frodigt skogomr\' (delvis Egf, Nöb, Nf, Nb), \'blött lågland, slåttermark som under våren är vattentäckt\' (vf)
Alkuperä
Jukka Korva, Isoniemi. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2018-08-12
nurkka rakennus länsisuomi
Ruotsi
hörn, ytterhörn, innerhörn
Suomi
kulma
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi, Vesisaari, Jyykeä, Rovaniemi, Täräntö, Arpela
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, nurkka byggnads ytterhörn: LS nurkka, IS salvain, PohE pii, PohK hulas, KarL salmo, LänP nuska
Alkuperä
I. Tuovinen, Tiesmaa, Rapola, Artimo, Miettinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-28
karkea luonto länsisuomi
Ruotsi
sådd hövall, plöjd åker, brukad jord för hö
Suomi
pelto
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kittilä, Parakka, Alatornio, Muonio, Ylitornio, (ylheinen)
Esimerkki
Parakk:, pannuk karkehaam peltoja.
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, karkea s brukad hövall; gräsvall'; endast tavastl (P Tenkanen k 5213, SMSA).
Alkuperä
I. Tuovinen, Syrjänen, Tapainen, Liljeblad. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-04
luppo keho länsisuomi sairaus
Ruotsi
sår
Suomi
haava
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, luppo s. sår; endast fi Kolari (J Sivula k 1926, SMSA).
Alkuperä
Pannu muistiin Birger Winsa 2010-01-05
Muokattu
2013-05-08
hakea länsisuomi
Ruotsi
söka, leta, hämta, ansöka
Suomi
etsiä, hakea
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Tornionlaakso, Malmikentät
Kulttuuri taustaa sanasta
västfi, hakea v 'söka' (I Katvela k 4008, SMSA). Vertaa ettiä
Alkuperä
Meänkielen sanakirja. Lars Lampinen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2021-06-17
tramppa länsisuomi kangaspuut lainasana
Ruotsi
trampa, vävstols-
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi
Kulttuuri taustaa sanasta
Väävitooli < ruotti västfi, tramppa s. fottrampa i spinnrock; östfi liipasin id (H Hannula k 1543, SMSA).
Alkuperä
Pannu muistiin Artimo
Muokattu
2013-04-23
luuppi länsisuomi vene lainasana
Ruotsi
liten segelbåt, slup
Suomi
pieni purjevene
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi, Nikkala.
Kulttuuri taustaa sanasta
Tulliluuppi västfi, luuppi s. ruuhi; endast i fi Kolari och centrala Tavastland (O Arohonka k 4825, SMSA).
Alkuperä
Anders Koski, Nikkala, kvarlämnade anteckning 2000. Pannu muistiin Kaarakka
Muokattu
2013-05-08
noutaja näkymätön maailma länsisuomi hautajaiset lempinimi/haukkumanimi
Ruotsi
hämtaren, liemannen
Suomi
noutaja
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kittilä.; Kainulasjärvi
Esimerkki
Kainulasjärvi, neh noutajat, manalaiset, on painanheet yhtä vaikk on ollu kristittyki, ku sillä on olheet väkevät haltijat?kirfheelä tai suittemperilä lyöty pois painamasta
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, noutaja s. liemannen; främst i nordfi och Sydsöterbotten (I Katvela k 4014, SMSA).
Alkuperä
Pannu muistiin I. Tuovinen, Liljeblad
Muokattu
2013-05-08
virka länsisuomi metsästys
Ruotsi
fångsområde
Suomi
pyyntialue
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Sieppijärvi, vanhaa sana.
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfinska, virka, rad med fällor, fångststig, snar- el område där man har gillrat fällor (delvis nSat, Nf, Torned). För snaror och flake, fångst.
Alkuperä
Pannu muistiin Artimo
Muokattu
2013-05-05
konto länsisuomi termi luonto kasvi
Ruotsi
skräp; damm; torv
Suomi
roska; pöly; turve
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Ylitornio
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, konto s 'torv; damm, skräp mm' (E Palo k 3473, SMSA).
Alkuperä
Aejmelaeus. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-03-02
kynsiparsi rakennus länsisuomi
Ruotsi
trägolv i kobås, stall
Suomi
hinkalolattia
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Ylitornio
Kulttuuri taustaa sanasta
Länsisuomi, Satakunta, Tornionlaakso, iänpuoli (SMS).
Alkuperä
Tapainen. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2020-02-01
papunen länsisuomi eläin luonto
Ruotsi
brokig, flerfärgad
Suomi
monivå
Sanaluokka
adjektiivi
Paikkoja
Kemi, Kemi, Rovaniemi.; Kittilä
Esimerkki
Kittilä: papunen pilvi.
Kulttuuri taustaa sanasta
Västfi, papunen s. spec färg på djur; endast fi Ylit (Huttunen k 3460, SMSA).
Alkuperä
Kaarakka, Liljeblad. Pannu muistiin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-19