Kannetava vässyy, mutta ei kantaja.

Meänkieli
Kannetava vässyy, mutta ei kantaja.
Ruotsi
Den som blir buren tröttnar, men ej bäraren.
Esimerkki
Kannetava vässyy, mutta ei kantaja. Den som blir buren tröttnar, men ej bäraren.
Kulttuuri taustaa sanasta
Vene ja soutaja / Båten och roddaren
Alkuperä
Lars Lampinen. Pannu muistiin Lars Lampinen
Sana-alueet

Samallaisia sanoja