kilokramma

Meänkieli
kilokramma
Ruotsi
kilogram
Suomi
kilo
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi
Kulttuuri taustaa sanasta
< ruotti
Alkuperä
Pannu muistiin Paloheimo

Samallaisia sanoja