haviline

Meänkieli
haviline
Ruotsi
onödig, närmast onödig, undgänglig
Sanaluokka
adjektiivi
Esimerkki
Són aivan haviline kampe, sitä kukhan tartte! Senku viet vain pois, sephän ei ole silmätikkuna nurkanpäässä.
Kulttuuri taustaa sanasta
stf. joutava, lähes tarpeeton. Vertaa havilinen
Alkuperä
Yliperän kielen sanakirja. Oiva Arvola. Pannu muistiin Lars Lampinen, Unbyhn Boden

Samallaisia sanoja