tärkimästi, tärkiämästi

Meänkieli
tärkimästi, tärkiämästi
Ruotsi
viktigast
Sanaluokka
atverbi
Paikkoja
Rovaniemi Kemi
Alkuperä
Jukka Korva. Pannu muistiin Kaarakka

Samallaisia sanoja