juossa

Meänkieli
juossa
Ruotsi
uppvärma, vara på (bastu)
Sanaluokka
verbi
Esimerkki
Rovaniemi, kovin vähän aikaa tämä (sauna) juoksi
Sana-alueet

Samallaisia sanoja