Tulokset

kylähullu uskonto lempinimi/haukkumanimi näkymätön maailma satu
Ruotti
bydåre
Suomi
kylähullu
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
Kylähullu oli ennen ja piian vieläki viisas tyhmä joka kertoi elämän viishauksia, tietämättä mistä hän sai net. Ossaa paljon metafooria ja sanaparsia. Aiemin kylähullu oli analfabeetti ja se yks syy miksi käsite on kaonu. Mutta moderniseerinkin takia on keksitty vähemin alentavia sanoja samasta asiasta. Kyllä kylähulluja näkkee kaupunkissaki, mutta ei kukhaan halua antaa niile sellaista nimitystä. Nyt on "tietheelisempiä" nimityksiä. Kylähullu on pyhä ihminen monessa kulttuurissa. Mutta ei kaikki kylähullut ole pyhiä, sanoi filosooffi Platon 2400 vuotta aikaa. Platonila ittelä oli piian epilepsi ja häntä kututhiin pyhäksi. Raamatussa kylähullu on se aito ihminen joka on yksinkertanen ja sen takia viisas. Syfisti Khayam meinas ette vain kylähullut on toela uskovaiset. Kylähullu on mitä se on ja ei ole mitä se ei ole. Muut on toisin päin. Lissää tietoja: www.meankielenforlaaki.se
Lähde
Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-18
jatulintaras lainasana shamaani satu
Ruotti
spiralformad stenhög, labyrint
Suomi
jatulitarha
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Rovaniemi, Simo; Meänkieli
Esimerkki
Luultavasti sama sana kun jatooni. I Jötunheim bodde jättarna. Jatoonilainen kommer från ordet jätte. Jötunheim låg i de snöklädda bergen i norr. Detta är således på meänkieli den Nordiska mytologin som det kallas. En vetenskapsjournalist skrev 2010 i DN att kanske de korta haltia och de stora jättarna var folkminnen från tiden när neanderthalalarna och de kortväxta människorna levde häruppe. Man har 2010 funnit rester av en 1 meter lång kvinna i Sibirien. Haltia kanske betecknade en kortare människoras, och jättarna var neandertalare? Mytologin var reell i början och blev mytologi när jättarna och de småväxta dog ut.
Lähde
Räsänen. Nedtecknat av Jukka Korva. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2022-07-03
Moskojärvi paikannimi näkymätön maailma etnisyys satu
Ruotti
by i Gällivare, norra delen av kommunen
Suomi
Moskojärvi
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Esimerkki
J. Johansson, Moskojärvi. Bd 1435
Kulttuuri taustaa sanasta
Två samer bodde i Moskojärvi på varsin sida av sjön. Blev avundsjuka av fisket i sjön. Den ena mördades. Huvudskelettet hittades i Pikkusaari. Mördaren flydde till Heikkamaanvuoma, Karkumasaari. Nivan maija blev kvar och Moskojärvi som by uppkom. Alla var samer ända till vägen kom.
Lähde
Tallennin 2007-06-26 Birger Winsa
Muokattu
2017-02-18
Pikkusaari paikannimi näkymätön maailma etnisyys satu
Ruotti
naturnamn i Moskojärvi
Suomi
Pikkusaari
Sanaluokka
erisnimi
Kulttuuri taustaa sanasta
Två samer bodde i Moskojärvi på varsin sida av sjön. Blev avundsjuka av fisket i sjön. Den ena mördades. Huvudskelettet hittades i Pikkusaari. Mördaren flydde till Heikkamaanvuoma, Karkumasaari. Nivan maija blev kvar och Moskojärvi som by uppkom. Alla var samer ända till vägen kom.
Lähde
J. Johansson, Moskojärvi. Bd 1435 1891. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-18
Ryssänkursu paikannimi näkymätön maailma etnisyys satu
Ruotti
naturnamn i Moskojärvi
Suomi
Ryssänkursu
Sanaluokka
erisnimi
Kulttuuri taustaa sanasta
Det kom ryssar för att härja till Moskojärvi under 1700-talet. De sökte efter krigsbyte. En stor grupp kom till platsen som kallas numera för Ryssänkursu. Lurades dit av samer som samlat mycken sten på bergstoppen. En guidade ryssarna dit. Alla dog av stenregnet. Före vapnens tid. Senare kom ryska flyktingar. Även de mördades. De första samerna kom från Litauen, Lettland via Finland. Mongoler var de. Andra kom från Tyskland när det var fastland mellan Danmark och Sverige.
Lähde
Olov Reinfors, Moskojärvi 1896. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-18
valtakulas kala satu
Ruotti
gädda, fisk
Suomi
hauki, kala
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kompelusvaara
Esimerkki
Kompelusvaara: hauki se valtakulas riiteli ennen kärhmeen kansa, kumpi heistä maale kumpi vetheen. Se sano että jos mie maale nousen se kyllä joka niemen päästä kalma haisee. No se joutu hään väyhlään.
Lähde
I. Tuovinen. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-18
Istumakivi paikannimi satu
Ruotti
namn på viloplats på gångvägen mellan Kainulasjärvi och Narken
Suomi
Jättökivi, Merkkikivi
Sanaluokka
erisnimi
Esimerkki
Tärendö församling, Kainulasjärvi byamarker, på nordsidan av Vanhaavaara
Kulttuuri taustaa sanasta
På denna plats togs sista farväl av byns amerikaresenärer. Ca 30 gick denna stig mot Narken och USA som slutmål. Många hamnade i Calumet, Michigan och i Minnesota. Många av dem återvände aldrig och hörde aldrig av sig. En från Oja-släktet (Mäkis) försvann tidigt. Men ca 6 kom tillbaka. Detta var den enda vägen ut från byn, en liten stig.
Lähde
B.Winsa och älgjägare i Kainulasjärvi, 1985. Tallennin B. Winsa
Muokattu
2021-01-04
Ruosninsaajo etnisyys paikannimi satu
Ruotti
Ruosninsaajo
Suomi
Ruosninsaajo
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Narken
Kulttuuri taustaa sanasta
Myrholme norr om Haukivaara. Ruosni lär haft ett rengärde där. Mer om ruosni, se ordet.
Lähde
Narkenbor och Birger Winsa. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2020-02-28
jatoonilainen näkymätön maailma lainasana etnisyys satu
Ruotti
jätte, mytologiskt väsen
Suomi
jättiläinen
Sanaluokka
substantiivi
Kulttuuri taustaa sanasta
I Jötunheim bodde jättarna. Jatoonilainen kommer från ordet jätte. Jötunheim låg i de snöklädda bergen i norr. Detta är således på meänkieli den Nordiska mytologin som det kallas. En vetenskapsjournalist skrev 2010 i DN att kanske de korta haltia och de stora jättarna var folkminnen från tiden när neanderthalalarna och de kortväxta människorna levde häruppe. Man har 2010 funnit rester av en 1 meter lång kvinna i Sibirien. Haltia kanske betecknade en kortare människoras, och jättarna var neandertalare? Mytologin var reell i början och blev mytologi när jättarna och de småväxta dog ut.
Lähde
Tallennin B. Winsa: ordbok
Muokattu
2020-05-23
kainulainen ihminen satu näkymätön maailma etnisyys
Ruotti
enspråkig person boende i Kalixbygden som talar svenska/överkalixmål, kalixbonska
Suomi
kainulainen
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi, Winsa, Jierijärvi
Esimerkki
Kainulasjärvi: Kainulainen karppisääri, Meän kieltä 1986: Kainulainen karppisääri, torniolainen toisenlainen. Vilkuna har samma belägg från Nordösterbotten: Kainulainen karppisääri, venäläinen verikirves. Vilkuna belägg från Kolari: Pitkä kun kainulainen. Alma Juntti-Winsa Jierijärvi: Kainulainen soikka naama. Kustaa Vilkuna har ett belägg från Matarenki: Kainulainen kaitanaama, kaljapuuron purskuttaja. Vesivellin velskuttaja. Kaitanaama benämningen finns även i västra Finland om folket i Österbotten. Österbottningar kallades för kainulaisia ännu 1734, enligt Vilkuna. Tornionlaakso: Piru ymmärsi kaikki kielet mutta ku se tuli Kainhuusheen se sano: Tätä kieltä ymmärä pirukhaan. Meän kieltä 1986: Ei kyllä net puhuit sammaa mutta nuot Kaihnuulaiset net vähäsen sitä heän punskaansa 3924 ,
Kulttuuri taustaa sanasta
Enspråkig person i Kalix älvdal, söder om byn Hoppet, i Överaklix och Kalix kommuner, talar överkalix mål, kalixmål. Bara ett belägg på att man sa kainulainen kaitanaama. I Savolax finns några belägg på: Kainulainen kaitanaama syöpi vellinki leivättä (SMS murrearkisto). Kainulainen karppisääri var allmänt förekommande i västra Tornedalen.
Lähde
Alma Juntti (född Winsa), Jierijärvi, I. Tuovinen, Airila. Kustaa Vilkuna: Kainuu - Kvenland. Nertecknat av Pekka Nikupeteri. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-06-15
Kainulasjärvi paikannimi satu näkymätön maailma
Ruotti
by i Tärendö församling
Suomi
Kainulasjärvi
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Kainulasjärvi; Kainulasjärvi
Esimerkki
Alla naturnamn i Kainulasjärvi finns på denna digitala karta. https://ma-paikannimet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8db37b4b36c6492cb9778128ceb77989&fbclid=IwAR3dXw-eH7tvIp4cdpMQJTkTyUW929WK-0YIU_geTwHjsfjhu1sFjpsa9pw
Kulttuuri taustaa sanasta
Enligt den folkliga traditionen var den förste bosättaren en kvinna från Kainus (Överkalix, Landsjärv eller trakterna därikring), som bosatte sig vid stranden Salmijärvi. Markitta, hette hon. En same lär också ha tidigt bosatt sig på den högsta höjden vid Salmijärvi, Paloraukka. Han påstås ha gömt undan en silverskatt som möjligen misstänks ligga under byns största tall, bredvid hans bosättninng. Tallen står där fortfarande, ca 3 meter i omkrets, men silverskatten är ej återfunnen. Sannolikt en aaarearkku. Kainulasjärvi är kainulaisen järvi. Det finns massor av inspelningar av bybornas meänkieli. Ända från 1960-talet till 1987. Birger Winsa har intervjuat under 1980-talet ett tiotal bybor. Kaks pitkää nauhotusta John A Winsa ja Albin Oja: https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-nationella-minoritetssprak/meankieli/berattelser-fran-tornedalen. Byn kallades ibland för Lilla Paris av kompelusvaarabor. Och folket kallades för tonttulaiset för att de använde den milda svordomen tontta. Voi tontta kyllä. Hjalmar Gramner berättar att byn hade 14 hus ca 1900 när han var 20 år gammal. Han var född 1879.
Lähde
J Josefsson, Markitta, om den första kvinnan.. Tallennin B. Winsa
Muokattu
2024-03-25
jatulintarha näkymätön maailma satu
Ruotti
labyrintcirkel av utlagda stenar, jättars trädgård
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kemi, (ylheinen), Rovaniemi
Kulttuuri taustaa sanasta
vertaa pirunpelto
Lähde
Paloheimo, Artimo. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2020-05-23
pottu lainasana ruoka itäsuomi satu kasvi sananlasku
Ruotti
potatis
Suomi
peruna
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Alatornio, Alatornio, Alatornio, Ylitornio, Sieppijärvi, Kittilä, Kittilä, Jyykeä, Vesisaari, Kittilä, Sodankylä, Sodankylä, Simo, Alatornio, Rovaniemi, Kuolajärvi, Kompelusvaara, Sieppijärvi, Kemi
Esimerkki
Potut panthiin maahan joskus 10 kesäkuuta, kuna maa oli lämmin. Lars Mäki: Vanhaa varma perintheinen aika oli meilä Mia mummun määrätty aika! Avvojalkasin seisothiin vastakarhitun maan päälä, jos tunsi että maa "palelutti" jalkapohjaa sillon joutui siirtämhään istuttamista ! Vanhaa sanaparsi oli : Lämpimän maan istutus sauttaa kylmän maan. Jopa ohittaaki kylhmään kylvetyt!
Kulttuuri taustaa sanasta
< ruotti. Östfinska, pottu s. potatis; västfi peruna, perna, pärinä, m fl id (k 3773, 3775, SMSA). Pottuja: Ymmyräisiä, (punasia) taalalaisia ja mandelia. Mendelit kypsyit viimiseks mutta olit parhaimat. Sikurit annethiin lehmile.
Lähde
Nirvi, Syrjänen, Hannula. Tapainen, Rapola, Liljeblad, Räsänen. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-06-02
Mikko nimi etnisyys satu
Ruotti
Mikko, en samisk nybyggare
Suomi
Mikko
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Meänkieli; Dokkas
Kulttuuri taustaa sanasta
Den första nybyggaren i Dokkas.
Lähde
Tallennin B. Winsa: ordbok
Muokattu
2020-10-06
loihtija näkymätön maailma shamaani satu
Ruotti
nåjd, blodstämmare, botare
Suomi
noita, manaaja, parantaja
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kittilä,; Masunti
Esimerkki
Masunti: Ja maampalokki net on sammuttanhet, ku net on ympäri käynheet ulompaa, nin se sammu justhins siihen jälkheen josta se oli käyny. Masunti: Kyllä niit on ollu niitä noitia ja loihtijoita.
Lähde
I. Tuovinen, Paavola. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2021-06-13
Karkusaajo paikannimi satu
Ruotti
naturnamn i Moskojärvi
Suomi
Karkusaajo
Sanaluokka
erisnimi
Kulttuuri taustaa sanasta
En mördare, rymling fängades på denna myrholme. Därav namnet.
Lähde
Olov Reinfors, Moskojärvi. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-17
kalma näkymätön maailma hautajaiset satu
Ruotti
följeväsen, ledsagar den avlidne till graven, osynliga luktväsen
Suomi
kummitus
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Esimerkki
kalmak kuhisevat, kuhuväkit, kuhiaiset, ku ruumista saatethan, pienet, sen noutajat, kiehuvat sielä massa, survova
Kulttuuri taustaa sanasta
Bor framförallt i kyrkogårdar och kan föja med jorden i skorna till den avlidnes hem. Skorna bör rengöras efter besök på kyrkogård. Kan tynga ner liksläden så att hästen inte orkar dra. Man kan då tippa omkull släden och banka på den så att dessa försvinner. Dessa väsen, surrar och puttrar i jorden. Är små.
Lähde
I Tuovinen. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2021-03-21
Pärkämä kieli satu paikannimi etnisyys
Ruotti
naturnamn i Kalixälv, forsnacke, -hals,
Suomi
Pärkämä.
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Kainulasjärvi
Esimerkki
Junosuanossa on kans Pärkämäkoski. Piian ei muaala? Merkitys piian koskenkaula, -niska. Laina eteläsuomen murtheishiin viron kielestä pärk seppel. Viron kielen etymologia: pärg : pärja : pärga 'rõngakujuline v ovaalne lille-, oksa- vm põimik; rõnga- v ringikujuline moodustis; peaehe' Tüve vasted võivad olla saami bárgidit 'palmikut punuda', bárggaldat 'palmik, punutud pael', ersa pargo 'korv', mokša parga 'tohust torbik' ning võib-olla ka karjala (puna)päre 'peakaunistus'. Eesti keelest on laenatud soome mrd pärkä 'seppel v peapael' ja baltisaksa Pärg, Perg, Pärk 'eesti tüdrukute peaehe'. Albin Oja 1900-1984 i intervju: "Det finns ett bra fiskeställe som kallas för Kaihnuunranta som ligger i Vuopios mynning. Den har fått sitt namn efter en person från Kalix (Kainus) som bodde här i en fiskekoja. Sedan finns det ett ställe som kallas Pärkämä nedströms Vuopio, var det fanns en ö. Där bodde fiskaren Pärkämän Pekka."
Kulttuuri taustaa sanasta
Ordets ursprung och betydelse är okänt. Möjligen estniskt lån till finskan. Vuopio och Kaihnuunranta på andra sidan. Stor vik uppåt. Selet avsmalnar innan forsarna. Mestoslinkkaforsarna nedanför Pärkämä. Kallas för Pärkämäkosket och länge ner Linkankosket. I Kainulasjärvi berättas att det fanns på äldre tid en fiskekoja vid stranden av Pärkämä, i själva viken. Mäkigubben, Mäen Äijä lär ha använt den under sina fisketurer till älven. Estniskan har lånat ordet pärkä till sydfinska dialekter, pärkä i betydelsen krans, seppel på finska. Finskans äldsta ord för hals är seppel. Kaula kom senare som ett lånord. Seppel fick betydelsen krans., Jag tror Pärkämä betyder forshals, eller mer modernt forsnacke. Mestossuanto avsmalnar i Pärkämä och strömmen ökar. Farlig forshals. Estnisk etymologi: Eesti keelest on laenatud soome mrd pärkä 'seppel' Vi har flera ord som bara finns i Tornedalen/nordfinskan och i södra Finland. T ex säserä rank om båt finns bara här och i Tavastland. Och ordet kana trekanten, spetsen i båtför fanns förr om åren bara i Tornedalen och vid Ladogas strand. De första nybyggarna kom med båt. Kana båtför är okänt idag, tror jag? Eller? Men helt allmänt under 1930-talet. Pärkämä kan kanske inkluderas till denna skara. Bästa förklaringen. Finska forskare har inte hittat något bättre. Ett förslag är svenska lånet bärga. Men ordet bärga förekommer inte ens i tornedalssvenskan. Och inga pärja-namn finns. Båtlänning/Valkamaa i Pärkämä finns. Men man drog upp båten. Vettää venheet maale. Ingen bärgar båten upp på land. Inte ens på ren svenska.
Lähde
Albin Oja, Kainulasjärvi, Birger Winsa. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2023-09-26
pittää näkymätön maailma satu
Ruotti
ha sig, hålla, måste
Suomi
pitää
Sanaluokka
verbi
Paikkoja
Rovaniemi, Rovaniemi, Rovaniemi, Vesisaari, Vesisaari, Jyykeä, Jyykeä, Kittilä, Kittilä, Kuolajärvi, Sodankylä, Rovaniemi, Rovaniemi, Rovaniemi, Rovaniemi, Rovaniemi.; Rovaniemi, Inari
Esimerkki
Rovaniemi: pittää olla hyvvää Inari, härjäm piät antaa. Rovaniemi: jo on isä poisa kotua ku äpärhet tuomosta ilmaa pitävät (sanothaan kovala myrskylä). Rovaniemi: piän naamasti kiini, piäl leipävittus kiini, piä möhyt mahasas.
Lähde
Tallennin Hämäläinen, Artimo, Tuovinen, Rapola, Kaarakka, Kena, Liljeblad
Muokattu
2013-08-26
jyrryn satu ilmaus
Ruotti
muller
Esimerkki
Meän kieltä 1986: niin lyöthiin pääle lapiolla ja sanothim: Jyrryn jyrryn jyrkheisiä, persepuolen kokhoisia! Kunkas 1143, Parakka, (karhu) miksis sinun pannee jyrryn järryn? (kettu) ja mie olen kivisomeroita silhmäm pannu, valehteli kettu. Karhu haki kivisomeroita säkin, se pani sitte hänenki mylly jyrryj järryn
Lähde
Tallennin I. Tuovinen, Nikupeteri
loihtija ihminen satu näkymätön maailma shamaani
Ruotti
botare, helare
Suomi
parantaja
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Parakka, Kompelusvaara
Esimerkki
Parakka: se se on loihtija joka maan saattaa parantaa, puhaltellee, loihtii ja painelee. se se on se sama kattoja. Kompelusvaara: ei maksoa (saa) kysyä loihtijalta, mutta antaa vain.
Kulttuuri taustaa sanasta
Katto kattoja.
Lähde
I Tuovinen. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2021-06-13
jänis eläin satu
Ruotti
hare
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Markitta
Esimerkki
Kemi, Vesisaari, Sieppijärvi, Vittanki, Parakka, Kainulasjärvi, jänis juoksi jäätä myöten, saparoitti saarta myöten, löi kynttä kynnykseen, koiepa koan ortheen (lasten läksy)
Kulttuuri taustaa sanasta
tarkempia tietoja CD:ssä
Lähde
Tallennin I. Tuovinen, Paloheimo, J. Josefson
Kaijanjärvi paikannimi satu
Ruotti
naturnamn
Suomi
Kaijanjärvi
Sanaluokka
erisnimi
Paikkoja
Tärendö församling, Kainulasjärvi byamarker
Kulttuuri taustaa sanasta
Enligt en muntlig tradition var det en kvinna med namnet Kaija som var på väg från Kompelusvaara till byn Kainulasjärvi men som drunknade i den lilla tjärnen. Därav namnet.
Lähde
B.Winsa och älgjägare i Kainulasjärvi, 1985. Tallennin B. Winsa
Muokattu
2020-02-18
Karkulainen paikannimi satu
Ruotti
naturnamn, ströäng i Nattavaara
Suomi
Karkulainen
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Nattavaara.; Nattavaara
Esimerkki
En desertör infångades där, trodde Adolf Högman i Nattavaara. Där lär finnas även en Pörrinkivi som en finne har lyft.En vandringsstig går förbi.
Lähde
Arnold Högman, Nattavaara, 1911-1993. Tallennin Birger Winsa
Muokattu
2017-02-18