häkki

Meänkieli
häkki
Ruotti
hösläde med skrinda
Sanaluokka
substantiivi
Paikkoja
Sarvisvaara3, Nilivaara3
Kulttuuri taustaa sanasta
18 tum mellan medarna, höskrinda på två kälkar (på senare tid, förr släde), Nattavaara2 1 kälke 5-6 m och 2 kälkar, Soutujärvi-Skaulo3 kälke för hötransport (ej reki, ej som ajokelkka, samma medar som i ajokelkka men smalare 3-3, 5 m - högsvängd framdel, högre än ajoreki), Nattavaara1 på 2 kälkar med en höhäck, Nattavaara1 1 el 2 kälkar, 2 kälkar hade låga medar (bara en reki i byn), skrinda på 2 kälkar, Hakanen2 jukkoaisat ja jukkolauta, Nattavaara3 skrinda på 1 el 2 kälkar, högsvängd framdel på kälken, men även lågsvängd framdel
Lähde
Tallennin B. Winsa: ordbok
Sanatumääni

Samanlaisia sanoja