tärkimästi, tärkiämästi

Meänkieli
tärkimästi, tärkiämästi
Ruotti
viktigast
Sanaluokka
atverbi
Paikkoja
Rovaniemi Kemi
Lähde
Jukka Korva. Tallennin Kaarakka

Samanlaisia sanoja