Inget resultat för "flitighet, klarhet, f��rst��else, f��rst��nd", menade du: