MEÄN SANA

Meänkielen sanakirja - kulturordbok på nätet

 

Världens enda databas för meänkieli och de nordfinska dialekterna på Nordkalotten 

 

Över 70000 ord och 5000 ordspråk

I ord- och kulturdatabasen kan du söka bland över 70 000 ord på meänkieli och över 5000 ordspråk på meänkieli.  Mycket är arkivmaterial från framförallt från Dialektarkivet i Helsingfors, som förts in av Birger Winsa i samband med lexikonprojektet. Dialektarkivets ordmaterial är insamtat under tiden 1890-ca 1940 av framförallt Inkeri Tuovinen som bodde flera sommrar i Tornedalen, bl a i Kainulasjärvi. Databasen initierades 1985 när Winsa började skriva sin avhandling om tornedalsfinskans äldsta ordförråd. Mer än 300 timmars intervjuer på band (1957-1992) resulterade i ca 4000 ord och tre pärmar anteckningar. Winsas egna intervjuer uppgick till ca 110 timmar inspelningar. Det arbetet resulterade i den första gällivarefinska ordboken (1992).

Omfattande arbete med samling av ord - 100 000 ord är målet

Därefter utvecklades databasen successivt. Under 2000-talet tillkom stort material från digitaliserade ordsedlar från Dialektarkivet i Helsingfors. En mindre del utgörs av ordförråd ur texter och olika ordböcker. Ca 9000 ord har skrivits in av en rad olika skribenter under åren när databasen senast var på nätet 2005-2011. Ca 60 000 ord är direkt belagda i den muntliga kulturen.

Uppskattningsvis har projektet krävt ca 7000-9000 idella timmar för att få den i detta skick. I augusti 2012 fick vi dessutom mer än 850 nya redaktörer i en grupp på Facebook som till att börja med bidrog med 3000 ord och som tillsammans skapat Väylänvartiset sanakirja. Dessa över 850 redaktörer, främst finska tornedalingar, har lagt ner kanske mer än 3000 timmar på att skapa denna databas som ständigt utökas. För att samordna verksamheten har man även bildat ett Älvdalsfullmäktige som har sitt första fysiska möte sommaren 2013 i Arpela. Vi tackar för den gåvan och det fina samarbetet! Det finns således mer än 900 personer från Norge, Finland och Sverige som är redaktörer och som bidrar med ord till den här listan.Antalet medredaktörer i ordboksprojektet växer hastigt. Vi är glada och tacksamma för det enormt stora arbetet och intresset för en Storordbok för meänkieli.

Språket är kultur

Språk är kultur och därav har vi har planer på att utveckla databasen i olika riktningar och försöka integrera allt fler i verksamheten och expanderar databasen till att omfatta olika kulturprojekt. När meänkieli får en attraktiv kulturkontext stiger dess status och intresset ökar för att lära sig finska, meänkieli och kvänska.

Ca 60% av ordmaterialet är från svenska och finska Tornedalen. Det övriga är från Finska Lappland, kvänska språket i Norra Norge och gällivarefinskan från Gällivare kommun. Men eftersom alla nordfinska dialekter tillhör samma dialektgrupp är nästan alla ord som förekommer i svenska Tornedalen allmänt förekommande över stora delar av det nordfinska dialektområdet och givetvis i finska Tornedalen. Därav finns det föga anledning att särskilja ett meänkieli i svenska Tornedalen segregerat från nordfinska dialekter, talare av meänkieli som bor i östra Tornedalen eller skapa distans till finska språket. Gällivarefinskan, som talas i t ex Purnu, avviker mer från meänkieli än den dialektala finska som talas i Rovaniemi. Det är bättre att integrera än att segregera och att meänkieli utvecklar nära kontakt med finskan, tornedalsfinska som dialekt i östra Tornedalen och de nordfinska dialekterna.

Meänkieli är nordfinska och finska

Uppskattningsvis långt över 70% av databasens över 70 000 ord brukas även i finska språket, t ex kissa-katt, talo-hus, koira-hund, puu-träd, hevonen-häst, harava-räfsa, hammas-tand, maito-mjölk, liha-kött, makkara-korv etc. De specifikt dialektala orden är avgjort färre än det gemensamma ordförrådet för finska språket, t ex vuopio, kuosto, mie, sie, sakara, ulku, tolvata, autto etc.  I det centrala ordförrådet som brukas i dagligt tal är nästan alla ord gemensamma i finskan och meänkieli. Lånorden i meänkieli berör framförallt alla nya domäner som tillkommit under en längre tid.

Trespråkig ordbok: Du kan söka på finska, meänkieli och svenska

Nu kan du söka och skriva in nya ord på tre språk: meänkieli, svenska och finska. Sökord och betydelse på norska komemr att införas. När/om vi får tid och resurser kommer vi att skriva in samtliga standardfinska motsvarigheter till de ord som tillhör specifikt de nordfinska dialekterna och även de ord som har en gemensam grund.Nu har vi ca 7000 sökord på finska. Då kan man söka på svenska, finska och meänkieli och man ser när meänkieli avvikera från finskan och när inte. Det är ett enkelt och trevligt sätt att lära sig språk.

Kategorisering i olika kulturdomäner

En stor del av ordmaterialet är domänkategoriserat. Om du är inloggad kan du söka på domäner: renskötsel, bröllop, jul, lånord, fiske, jakt, alkohol, öknamn/smeknamn, träd, båt, etnicitet, snö, midsommar, vatten, spöken, nåjd, medecin, häst, bastu etc. Då får man upp "alla", eller många, ord i den valda kategorin. Utifrån databasen material har man producerat mer än tio ord- och kulturböcker av olika slag: Meänkielenförlaaki. 

Ordspråk om livet

Ett ordspråk säger mer än tusen ord. Alla ordspråk är skapade i muntliga kulturer som livsregler för att undvika att man inte gör samma misstag som alla andra gjort tidigare och att sprida kunskap om livet, kulturen och människan. Människan är densamma som för 2000 år sedan och förändras inte. Inget nytt under solen således. Ljuset kan man t ex finna ibland i mörkret och därför benämns han listigt som Lucifer. Och det är inte alltid lätt att veta på vilken gren djävulen sitter eftersom denna alltid rör sig i fårakläder. Men när fan blir gammal så blir den jäkeln klok.
 

Wikipedia meänkieli

 

I Wikipedia meänkieli kan du hitta stora mängder information som berör framförallt Meänmaa eller Tornedalen: ordböcker på meänkieli, gränsrasism, den osynliga världen, kulturgränser, revitalisering av minoritetsspråk, meänkieli, nordfinska dialekter, mytologi, revitalisering, Meänmaa, etc. Det finns nu mer än 1800 artiklar i meänkieli Wikipedia, men vi vore tacksamma om vi fick fler skribenter. Då först blir den en offentlig del av övriga Wikipedia.

Meänsuomen föreeninki - Byfinska kulturföreningen

Byfinska kulturföreningen är en nyetablerad förening som redan bedriver tre projekt varav denna ord- och kutlurdatabas är en del i dess verksamhetsområden. Föreningen driver även ett filmprojekt och ett projekt där vi samlar dokument från emigrationen i Nordkalotten till USA och Kanada. Föreningen är positiv till samverkan över språk-, dialekt, kultur- och nationsgränser och tror att detta är den enda vägen till språklig och kulturell revitalisering. Du är välkommen som medlem till Byfinska kulturföreningen och vara med och utveckla dessa och andra projekt i en mångkulturell samverkan.

Välkommen med bidrag från din särskilda kultur!

Förutom att söka på ord kan du även lägga till ord, ordspråk, talesätt, minnen, berättelser, tankar genom att klicka på länken Nytt ord. Det finns ganska gott om utrymme för korta berättelser om t ex den osynliga andevärlden i Nordkalotten, nåjder, och gengångare som förekommer frekvent i all muntlig kultur. För att lägga till ord eller göra en avancerad sökning krävs att du loggar in. Efter att du loggat in och fyllt i formuläret för nytt ord, skickar du in ordet för granskning av redaktören.

Var med och bevara och berika den tornedalsfinska kulturen genom att använda och förnya språket. Lägg till ett ord eller bara sök efter ett annat! Lycka till!

Ni kan givetvis skriva på finska, kvänska eller meänkieli, liksom på svenska.

Vi arbetar rent idellt med allt och är tacksamma för all den hjälp som vi kan få av andra som tycker det är roligt med kulturverksamhet och muntlig kultur i synnerhet.

Dela:
Card image cap
Birger Winsa

Birger Winsa, är ansvarig utgivare och redaktör för sidan. Kommer från Kainulasjärvi och är docent i meänkieli. Har tidigare gett ut ett antal ordböcker och böcker som går att beställa från Meänkielen förlaaki.

Har du några frågor eller funderingar kring webbsidans innehåll mejla birger.winsa@meankielenforlaaki.se.

Card image cap
Johan Junkka

Johan Junkka, har utformad, designat och byggt webbsidan i Python. Kommer från Gällivare och arbetar vid Umeå universitet.

Om du har frågor eller förslag kring webbsidans utformning och uppbyggnad mejla johan.junkka@gmail.com.