Resultat

vihta västfinska bastu trä
Svenska
kvistknippe; bastukvast
Finska
vihta
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Jyykeä, Raisinvuono, Kemi, Kittilä.
Övrigt
Västfi, vihta s. knippe av kvistar; östfi vasta id (Ruoppila 1967:k 65). vihta, bastukvast; östfi vasta id (Virtaranta 1980:182).
Källa
Nedtecknat av Hämäläinen, Rapola, Paloheimo, Meriläinen
Redigerad
2013-05-05
vihti västfinska hushåll lånord vävstol
Svenska
vinda
Finska
vihti
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi, Simo, Vesisaari, Rovaniemi, Rovaniemi, Parakka, katto vyhti, Alatornio, Täräntö.
Övrigt
Västfi, vihti s. vinda; östfi vyyhti id (A Toppila k 1322, SMSA). Vihti (svf, Möb, Nöb, Nf, Nb) vinda, vihti s. slända?, vinda?; östfi vyyhti id (K Toivainen k 5876, SMSA).
Redigerad
2013-05-05
nakku västfinska djur människa öknamn/smeknamn
Svenska
honhund, tik
Finska
naaraskoira
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Rovaniemi, Inari, Kittilä, Ylitornio, Vittanki.; Vittanki
Exempel
Vittanki: huoranakku.
Övrigt
Västfi, nakku s. tik (om hund); endast i sydvästfi naakku och nordfi (ALE 91, SMSA).
Källa
Kompelusvaara Vittanki. Nedtecknat av I. Tuovinen, Airila, Aejmelaeus, Mattila, Itkonen, Artimo
Redigerad
2013-05-08
ankkastukki mat västfinska
Svenska
vetelängd
Finska
pullapitko
Ordklass
substantiv
Övrigt
Västfinskt ord: ankkastukki s ' vetelängd'; endast i fi Kolari (S Blomqvist k 4858, SMSA).
Källa
Birger Winsa. Nedtecknat av Lars Lampinen, Birger Winsa
Redigerad
2022-08-19
kalvehtia natur västfinska
Svenska
skugga, beskugga
Finska
varjottaa
Ordklass
verb
Platser
Kittilä, Enontekiö, Kompelusvaara
Exempel
Kittilä, Enontekiö, (ylheinen), Kompelusvaara: mettä kalvehtii.
Övrigt
västfi, kalvehtia v 'skugga'; endast i nordfi och Sydösterbotten (S Niemi k 4216, SMSA).
Källa
I. Tuovinen, Itkonen, Liljeblad. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-04
kentura natur västfinska
Svenska
litet, plant gräsbevuxet område
Finska
pieni nurmikko
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Övrigt
Västfi, kentura, kenturainen s 'appelativ, spec fält'; endast fi Tornedalen, främst västfi (M Vilppula k 5042, SMSA).
Källa
Artimo. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-03
soukka västfinska
Svenska
smal
Finska
kapea. Vertaa kaitanen id västfi, soukka a 'smal' (U Järvinen k 4790, SMSA).
Ordklass
adjektiv
Platser
Vettasjärvi, Sarvisvaara1, Nattavaara4, Nilivaara1, Nattavaara3, Nattavaara1, Ullatti1, Leipojärvi2, soukka ja kupeva nuotta, Dokkas1, soukka tie
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok, Artimo, Rapola
hevosenvehkeet häst västfinska
Svenska
hästdon
Ordklass
substantiv
Övrigt
västfi, hevosenvehkeet s \'hästdon\' (SMS).
Källa
Nedtecknat av Birger Winsa
fuskata människa västfinska lånord
Svenska
fuska, lura, vara ohederlig
Finska
pettää, menetellä epärehellisesti
Ordklass
verb
Övrigt
Västfi, fuskata v 'fuska' (SMS k 656).
Källa
Lars Lampinen. Muonionsanoja. Muoniolainen mies 2006.. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-01
haukka fågel västfinska
Svenska
hök; uggla
Ordklass
substantiv
Platser
Ullatti1, Kainulasjärvi
Övrigt
vertaa tutna, pökkö västfi, haukka s 'spec hök'; östfi havukka id förekommer inte i fiT (SMS). uggla är inte lika allmän i betydelse
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Redigerad
2012-09-20
katinkulta natur västfinska
Svenska
kattguld
Finska
kissankulta
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Kompelusvaara, Svappavaara
Exempel
Rovaniemi, Kompelusvaara, Svappavaara: katinkulta se on niinku kalansuomuja, lonkoa irti.
Övrigt
västfi, katinkulta s \'katt\' (Ruoppila 1943:107).
Källa
I. Tuovinen, Artimo. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-04
lue västfinska insekt
Svenska
loppa
Finska
lude
Ordklass
substantiv
Övrigt
Västfinskt ord lu(d)e s. loppa; främst västfi, östfi lutikka id förekommer även i fiT (ALE 130, SMSA).
Källa
Birger Winsa. Nedtecknat av Lars Lampinen 2009-12-05
Redigerad
2013-07-01
uitto natur västfinska
Svenska
en inom fastare mark inskjutande sank sträcka
Finska
alanko, kostea niemi
Ordklass
substantiv
Exempel
Kainulasjärvessä on Uittokuusikko., Rovaniemi, Kittilä: Jos siinä sitte alavampia kohtia hakathan methän syväle, siinä on uittoja.
Övrigt
niitystä tai niittyalueesta syvälle metsään pistäytyvä kieleke, joka on itsestään muodostunut tai usein hakattu västfi, uitto \'smalt näs, udde på skogsslåtteräng, svagt växande omr i ett annars frodigt skogomr\' (delvis Egf, Nöb, Nf, Nb), \'blött lågland, slåttermark som under våren är vattentäckt\' (vf)
Källa
Jukka Korva, Isoniemi. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2018-08-12
nurkka byggnad västfinska
Svenska
hörn, ytterhörn, innerhörn
Finska
kulma
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi, Vesisaari, Jyykeä, Rovaniemi, Täräntö, Arpela
Övrigt
Västfi, nurkka byggnads ytterhörn: LS nurkka, IS salvain, PohE pii, PohK hulas, KarL salmo, LänP nuska
Källa
I. Tuovinen, Tiesmaa, Rapola, Artimo, Miettinen. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-02-28
karkea natur västfinska
Svenska
sådd hövall, plöjd åker, brukad jord för hö
Finska
pelto
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä, Parakka, Alatornio, Muonio, Ylitornio, (ylheinen)
Exempel
Parakk:, pannuk karkehaam peltoja.
Övrigt
Västfi, karkea s brukad hövall; gräsvall'; endast tavastl (P Tenkanen k 5213, SMSA).
Källa
I. Tuovinen, Syrjänen, Tapainen, Liljeblad. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-04
luppo kropp västfinska sjukdom
Svenska
sår
Finska
haava
Ordklass
substantiv
Övrigt
Västfi, luppo s. sår; endast fi Kolari (J Sivula k 1926, SMSA).
Källa
Nedtecknat av Birger Winsa 2010-01-05
Redigerad
2013-05-08
hakea västfinska
Svenska
söka, leta, hämta, ansöka
Finska
etsiä, hakea
Ordklass
verb
Platser
Tornionlaakso, Malmikentät
Övrigt
västfi, hakea v 'söka' (I Katvela k 4008, SMSA). Vertaa ettiä
Källa
Meänkielen sanakirja. Lars Lampinen. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2021-06-17
tramppa västfinska vävstol lånord
Svenska
trampa, vävstols-
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Övrigt
Väävitooli < ruotti västfi, tramppa s. fottrampa i spinnrock; östfi liipasin id (H Hannula k 1543, SMSA).
Källa
Nedtecknat av Artimo
Redigerad
2013-04-23
luuppi västfinska båt lånord
Svenska
liten segelbåt, slup
Finska
pieni purjevene
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi, Nikkala.
Övrigt
Tulliluuppi västfi, luuppi s. ruuhi; endast i fi Kolari och centrala Tavastland (O Arohonka k 4825, SMSA).
Källa
Anders Koski, Nikkala, kvarlämnade anteckning 2000. Nedtecknat av Kaarakka
Redigerad
2013-05-08
noutaja osynlig värld västfinska begravning öknamn/smeknamn
Svenska
hämtaren, liemannen
Finska
noutaja
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä.; Kainulasjärvi
Exempel
Kainulasjärvi, neh noutajat, manalaiset, on painanheet yhtä vaikk on ollu kristittyki, ku sillä on olheet väkevät haltijat?kirfheelä tai suittemperilä lyöty pois painamasta
Övrigt
Västfi, noutaja s. liemannen; främst i nordfi och Sydsöterbotten (I Katvela k 4014, SMSA).
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Liljeblad
Redigerad
2013-05-08
virka västfinska jakt
Svenska
fångsområde
Finska
pyyntialue
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Sieppijärvi, vanhaa sana.
Övrigt
Västfinska, virka, rad med fällor, fångststig, snar- el område där man har gillrat fällor (delvis nSat, Nf, Torned). För snaror och flake, fångst.
Källa
Nedtecknat av Artimo
Redigerad
2013-05-05
konto västfinska term natur växt
Svenska
skräp; damm; torv
Finska
roska; pöly; turve
Ordklass
substantiv
Platser
Ylitornio
Övrigt
Västfi, konto s 'torv; damm, skräp mm' (E Palo k 3473, SMSA).
Källa
Aejmelaeus. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-02
kynsiparsi byggnad västfinska
Svenska
trägolv i kobås, stall
Finska
hinkalolattia
Ordklass
substantiv
Platser
Ylitornio
Övrigt
Länsisuomi, Satakunta, Tornionlaakso, iänpuoli (SMS).
Källa
Tapainen. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2020-02-01
papunen västfinska djur natur
Svenska
brokig, flerfärgad
Finska
monivå
Ordklass
adjektiv
Platser
Kemi, Kemi, Rovaniemi.; Kittilä
Exempel
Kittilä: papunen pilvi.
Övrigt
Västfi, papunen s. spec färg på djur; endast fi Ylit (Huttunen k 3460, SMSA).
Källa
Kaarakka, Liljeblad. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-02-19