Resultat

jänni barn språk djur
Svenska
hare (barnspråk)
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä
Källa
Nedtecknat av Anthoni
latinankielinen språk
Svenska
latinskspråkig
Ordklass
substantiv
Platser
Alatornio, (ylheinen)
Källa
Nedtecknat av Häll
vähemistö etnicitet språk
Svenska
minoritet
Finska
vähemmistö
Ordklass
substantiv
Platser
Kainulasjärvi
Exempel
Vähemistö eli minuriteetti? Ruottissa on viis vähemistöä: saamelaiset, tornionlaaksolaiset, suomenruottalaiset, juutalaiset ja romanit.
Övrigt
Svensk sarkofagpolitik söker forma tvåspråkiga tornedalingar som bara kan svenska Tornedalingar med svenska namnformer hävdar att Svenska Tornedalingars Riksförbund är ute och cyklar när man fått till stånd en s k sanningskommission om en sekelgammal diskriminering av dem som minoritet. Ingen har någonsin blivit förtryckt, eller lärt sig att skämmas för att man kan finska. Ingen har blivit ryckt i håret eller nypt i örat när man talade finska på skolgården. I min hemby Kainulasjärvi var det Matti Kenttä som stod och lurpassade bakom skolknuten och tjuvlyssnade om man talade finska. Han ryckte fram och slet i håret eller nöp i örat och förbjöd barnen tala finska. Detta hände under 1950-talet. Senare blev Kenttä stor anhängare av meänkieli. Men här kommer nu sanningen fram av dem som aldrig ens forskat om ämnet och som kommer från Tornedalens medelklass där man förstås var välanpassad och talade svenska i hemmet. Månne om en professor i molekylärbiologi vet extra mycket om förtryck, diskriminering och skam? Vad har titlarna med saken att göra om de inte tillhör forskningsområdet? Svensk språkpolitik ville utveckla tvåspråkiga tornedalingar (säger professorerna), men resultatet blev enspråkighet. Hur utvecklar man tvåspråkighet om det var förbjudet att läsa finska i folk- och grundskolan ända fram till början av 1970-talet? Alla blev analfabeter i sitt modersmål. Är analfabetism ett intellektuellt instrument som utvecklar tvåspråkighet? De lärde sig skämmas för sitt modersmål pga att de inte kunde tala, läsa eller skriva på riktig finska, eller finlandsfinska. Man kunde bara vår finska, eller vårt språk, sa man och tittade mot golvet med nerböjt huvud. Idag vill man återigen ha tvåspråkiga tornedalingar, men det fördolda målet är fortfarande Svensk sarkofagpolitik med en vacker och rikt ornamenterad gravkammare för finska och meänkieli. Man vill ha tvåspråkiga tornedalingar som bara kan svenska. Fejkpolitik kallas dylikt idag. Om sådant vet inte en professor i molekylärbiologi mycket om. I språkgränsen finns Överkalix kommun där man talade bara svenska. Överkalixborna säger idag att de ansåg oss finsktalande vara andra klassens människor. Flickorna i Överkalix ville därför inte dejta med finsktalande pajalabor. Unga män som bara kunde svenska, och s k bonska, hade hög status hos Pajalas flickor. De lärde sig detta förakt av svenska staten. Svensk socialdarwinism ansåg oss vara intellektuellt efterblivna med låga IQ-tal som man kunde påvisa långt efter att man bara talade svenska. Ett antal tornedalingar blev utsatta för skallmätning som skulle bevisa varför vi var genetiskt mer korkade. Det var samtidens uppfattning om minoriteter över hela Europa. Redan under 1800-talet ansåg t ex Friedrich Engels och Karl Marx att Europas minoriteter var "rasmässigt avskräde" som Engels fick till det. I USA ansågs finnar vara gulhåriga mongoler. Sverige avvek inte från det synsättet. På en populär utställning i Stockholm skrev svensk rasism 1919 på en skylt: Känn dig själv i din släkt och i ditt folk! Sverige var världsledande med en professor i rasgenetik som dessutom var nazist som for runt och mätte skallar på samer och tornedalingar under de mest förnedrande former. Man mätte öron, näsa, käke, skallstorlek och andra fysiska drag. Man låtsades om att man mätte skallformen. Kortskalliga skulle vara mer idioter. Men det var storleken på hjärnan man ville mäta. Det antogs helt grundlöst att vi var småskalliga. Hitler utvecklade Sveriges koncept. Studieobjekten som antogs ha småskallar tvingades klä av sig nakna och stå där framför forskarnas studier. Mycket förnedrande familjebilder togs på mormor, farfar, mor, far och barn helnakna. Fotona finns kvar. Dessa bilder skulle bevisa att vi var genetiska småskalliga idioter med även andra fysiska egenskaper som bevis. Nu är det återigen professorer från en rad andra områden som inte forskat om sakfrågan som med sina titlar skall ge tyngd åt åsikter som saknar annan grund än medelklasshemmets vardagsliv. Nazisten Herman Lundborg var en högt ansedd professor. Jag studerade ett tag kartor över spridningen av småskalliga i Sverige. (Dessa finns!) Runt Uppsala universitet fanns det gott om sådana, men dessa avvisades av Lundborg som undantag. Jag är personligen övertygad om att nazisten Lundborgs andra mer fördolda uppgift var att samla adresser på folk som skall förintas när nazisterna får makten i Sverige. Universitetsfolk hyllade nazismen och motsatte sig invandring av judar. Det påstås att man även kartlade hemadresser bland hembiträden som arbetade i judiska hem. Så att de inte skulle kunna gömma sig när tiden kommer. Lika vilsegången som Lundborg, är dessa professorer i områden som de saknar sakkunskap om. Det är inte en slump att alla undertecknade har svenska efternamn och har (mer eller mindre) medelklassbakgrund. De som behöll Vaaranperä, Oja, Vinsa och Aidanpää hade svårare att få jobb, blev mer mobbade i södra Sverige, och var oftare från arbetarfamiljer. Deras förtroendekapital var lägre eftersom finska namnformer associerades med småskallighet och låga IQ-tal. På samma sätt äger idag Mohammed svårigheter att få jobb, men inte längre utifrån genetisk efterblivenhet, men utifrån en allomfattande kulturrasism som finns i Sverige. Mer ingående diskussioner om kulturrasism, diskriminering och språkplanering i: Winsa, Birger 2020. Liberal kulturrasism, Skogås. Winsa, Birger 2020. Diskriminering av finsktalande i Sverige. Omarbetad upplaga. Skogås. Winsa, Birger 2005. Language Planning in Sweden. I Kaplan, R.B & Baldauf, R. B. Jr (red.). Language Planning & Policy in Hungary, Finland and Sweden. Birger Winsa Ss. 233-330. Europe Vol 1. Clevedon: Multilingual Matters. Winsa, Birger 2001. Kärleken är varken blind eller döv. Genusobalans i giftermål över språk- och kulturgränser i Tornedalen och Kalixbygden. I Brändström, Anders & Winsa Birger. Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster. Ss 39-83. Skrifter från forskningsprogrammet "Kulturgräns Norr". Kulturens frontlinjer 19. Umeå universitet. Winsa, Birger 1997. Från ett Vi till ett Vi och Dom. Torne älv som kulturgräns. I Winsa, Birger & Korhonen, Olavi. Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien. Två uppsatser. Kulturens frontlinjer. Pp 5-52. Skrifter från forskningsprogrammet "Kulturgräns Norr" 7. Umeå universitet.
Källa
Birger Winsa. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2020-10-07
isänmaankieli språk
Svenska
faderslandets språk
Ordklass
substantiv
Exempel
Meän kieltä 1986: toiset taas takertaavat sitä kieltä saapi sanoa ette läpi eläämänsä eikä siitä tule ja met meilä oon tapana sanoa täälä ettei meilä ole yhtään isänmaankieltä. emmä siis osaa kunnola ruotsia 1694
Källa
Nedtecknat av Birger Winsa
namina barn språk
Svenska
nam nam, godis (barnspråk)
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä
Källa
Nedtecknat av Anthoni
ulosanto språk
Svenska
talförmåga, god predikare
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Källa
I Tuovinen. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2021-09-24
sohakieli språk
Svenska
mjukt uttal av s-bokstaven
Ordklass
substantiv
Exempel
Rovaniemi Kittilä, sohakieli sannoo ässän niin pehmeästi, sohhaa sen niin somasti
Källa
Jukka Korva. Nedtecknat av Liljeblad
lulluta barn språk
Svenska
vagga
Ordklass
verb
Platser
Kompelusvaara
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
sokakieli språk
Svenska
mjukt tal där /s/ betonas annorlunda
Ordklass
substantiv
Exempel
Kittilä, sannoo ässän pehmeästi, sokkaa sen niin somasti
Källa
Nedtecknat av Liljeblad
karri barn språk djur
Svenska
lamm (barnspråk)
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Exempel
Kompelusvaara, karri se om pikkukaritta, Kainulasjärvi, karri, karri, kläpit huutavat
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
lapinsuomi etnicitet språk
Svenska
lappfinska
Ordklass
substantiv
Platser
Korpilompolo
Exempel
Korpilompolo: jos Karesuanosta tullee...puhhuut lappia, lapin suomea.
Källa
Nedtecknat av Birger Winsa 2006-01-11
Redigerad
2013-04-14
lullu barn språk
Svenska
vagga
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
monkua språk
Svenska
deskr. sjungande, motbjudande och högröstat tal
Ordklass
verb
Platser
Meänkieli; Tornionlaakso, Tornedalen
Exempel
Tornionlaakso Tornedalen, monkuu ja solisee saarnata
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
paskakieli etnicitet språk människa
Svenska
talspråk som inte följer normen; barnspråk
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Kuolajärvi, Kittilä, Kemi, Kompelusvaara
Exempel
Rovaniemi Rovaniemi, Kuolajärvi, Kittilä,Kemi, Kompelusvaara, Kompelusvaara, lemmä, ammo, pruki, prukit tuleva (lastenkieli)
Övrigt
vrt sorakieli, t ex om man har svårt att uttala fonemen s, k el r? barnspråk. Paskakieli sa man även nedlåtande om tornedalsfinskan väster om gränsälven.
Källa
I. Tuovinen, Kaarakka, Liljeblad, Artimo. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2020-10-11
killu barn språk
Svenska
? (barnspråk)
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av Artimo
lullauttaa barn språk
Svenska
låta vaggas, låta vagga
Ordklass
verb
Exempel
Alatornio, (ylheinen), Kompelusvaara, kyllä se lullauttaa vain ennenku se nukkuu
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Häll
polikka etnicitet språk
Svenska
person som har oförståeligt el otydligt tal
Ordklass
substantiv
Exempel
Vittanki, net on oikhem polikat
Källa
Nedtecknat av Airila
prevvari etnicitet språk lånord
Svenska
person som ej talar rikssvenska, överkalixbo
Ordklass
substantiv
Exempel
Täräntö, prevvariksi käskethään ku ei puhu oikiaa ruottia
Källa
Nedtecknat av Tiesmaa
sihauttaa språk
Svenska
vasst uttala, yttra
Finska
sihistä onomatp. tav.
Ordklass
verb
Platser
Kuolajärvi, se sihauttaapi
Källa
Virpi Ala-Poikela. Nedtecknat av Liljeblad
monisananen språk
Svenska
ordrik
Ordklass
adjektiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Miettinen
pakkattaa barn språk
Svenska
känna behov att gå på dass (barnspråk)
Ordklass
verb
Platser
Kuolajärvi
Källa
Nedtecknat av Liljeblad
pipi barn språk
Svenska
ont, smärta (för barn)
Ordklass
substantiv adjektiv
Platser
Kompelusvaara, onkos pipi sormessa, Kuolajärvi, Kemi, Rovaniemi
Övrigt
nn
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Liljeblad, Kaarakka, Hämäläinen
jänö djur språk barn
Svenska
hare (barnspråk)
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi, Rovaniemi, Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo, Artimo
kulkeva människa etnicitet språk
Svenska
*vetolainen*
Ordklass
adjektiv
Platser
Ylitornio, tunnettu Simolaisten puheesta.
Källa
Nedtecknat av Tuovinen