kalakanta

Meänkieli
kalakanta
Svenska
fiskstam
Ordklass
substantiv
Källa
Meänkielen sanakirja. Nedtecknat av Lars Lampinen
Orddomän

Liknande ord