karvasutti

Meänkieli
karvasutti
Svenska
hårtuss
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord