Kerran tiimassa, kerran minutissa, mutta ei yhthään kertaa viikossa.

Meänkieli
Kerran tiimassa, kerran minutissa, mutta ei yhthään kertaa viikossa.
Svenska
En gång i timmen, en gång i minuten men inte en endaste gång i veckan.
Övrigt
Puukstaavi - T / Bokstaven T
Källa
Lars Lampinen. Nedtecknat av Birger Winsa
Orddomän

Liknande ord