kestitä

Meänkieli
kestitä
Svenska
ge mat, förpläga
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord