kiesytyksellä

Meänkieli
kiesytyksellä
Svenska
dra not på ett spec sätt
Ordklass
adverb
Platser
Soutujärvi-Skaulo1
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Orddomän

Liknande ord