kihlata

Meänkieli
kihlata
Svenska
låta förlova
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo

Liknande ord