kolmonen

Meänkieli
kolmonen
Svenska
3 hkr inombordsmotor
Finska
3 hv sisämoottori. Ej lika populär som kakkonen
Ordklass
substantiv
Platser
Nikkala
Källa
Meänkielen sanakirja, Anders Koski , kvarlämnade skrifter, Nikkala. Nedtecknat av Lars Lampinen
Orddomän

Liknande ord