kuvaila

Meänkieli
kuvaila
Svenska
berätta livligt och bildlikt
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord