kyhnätä

Meänkieli
kyhnätä
Svenska
arbeta kraftlöst och oinspirerat
Ordklass
verb
Platser
Kompelusvaara, Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Artimo
Orddomän

Liknande ord