kööpeli

Meänkieli
kööpeli
Svenska
svordom
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord