lahohammas

Meänkieli
lahohammas
Svenska
rutten tand
Ordklass
substantiv
Platser
Alatornio
Källa
Nedtecknat av Häll
Orddomän

Liknande ord