lakovilja

Meänkieli
lakovilja
Svenska
nedfallen säd
Ordklass
substantiv
Platser
Alatornio
Källa
Nedtecknat av Häll
Orddomän

Liknande ord