latoa

Meänkieli
latoa
Svenska
lägga tunnsidor på plats, tillverka tunna av trä
Ordklass
verb
Platser
Kainulasjärvi: tekijä lattoo laijat.
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen

Liknande ord