letra

Meänkieli
letra
Svenska
mastring
Ordklass
substantiv
Platser
Simo
Övrigt
Mastring där segel löper.
Källa
Nedtecknat av Räsänen
Orddomän

Liknande ord