Liikavaara

Meänkieli
Liikavaara
Svenska
Liikavaara
Finska
Liikavaara
Ordklass
egennamn
Platser
Ullatti
Exempel
Ullatti: från Liikavaara hämtades förr brynsten = liippa.
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Orddomän

Liknande ord