lähtövärsy

Meänkieli
lähtövärsy
Svenska
avskedspsalm i hemgården vid avfärd med begravningsfölje tillkyrkogård, oftast bara en vers
Ordklass
substantiv
Platser
Kainulasjärvi
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
Orddomän

Liknande ord