malkarehto

Meänkieli
malkarehto
Svenska
två par i slantak
Ordklass
substantiv
Platser
Simo
Källa
Nedtecknat av Räsänen
Orddomän

Liknande ord