havu

Meänkieli
havu
Svenska
barr
Finska
neulanen
Ordklass
substantiv
Övrigt
Östfinska, havu-, puu, -mettä s. barr, -träd, -skog; endast i fi Alat, inga belägg i övrigt på havu i fiT; jfr västfi hako (SMS). Kans hako id.
Källa
Nedtecknat av Birger Winsa

Liknande ord