nuljata

Meänkieli
nuljata
Svenska
stänka vatten under rodd
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord