Heletti

Meänkieli
Heletti
Svenska
ortsnamn, Skellefteå
Finska
Skellefteå
Ordklass
egennamn
Källa
Meänkielen sanakirja. Nedtecknat av Lars Lampinen
Orddomän

Liknande ord