orsi

Meänkieli
orsi
Svenska
mindre sparre, slana (t ex i ria)
Ordklass
substantiv
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Orddomän

Liknande ord