paanu

Meänkieli
paanu
Svenska
bal, rågångsstolpe
Ordklass
substantiv
Platser
Simo
Källa
Nedtecknat av Räsänen

Liknande ord