palokoro

Meänkieli
palokoro
Svenska
gammal brunnen spricka i träd
Ordklass
substantiv
Platser
Meänkieli; Sieppijärvi, Kemi
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Kaarakka
Orddomän

Liknande ord